Пет хиляди вота в Интернет определиха победителите в дигиталното банково състезание в Стопанската академия в Свищов

След оспорвано дигитално гласуване в Интернет станаха известни комплексните победители в седмото издание на националното ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране“, организирано от катедра „Финанси и кредит“ на Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Във финалната фаза от състезанието взеха участие след коректно подадени файлови апликации с бизнес проекти 29 отбора със 108 участници – средношколци от 16 града на България, представляващи 18 средни училища и професионални гимназии. Институционално със състезанието са ангажирани Академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов” и множество големи компании и финансови институции. Организационно състезанието е подкрепено и от Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при висшето училище.

Крайните победители бяха селектирани чрез комбинирана оценка между компетентните журита и оценяване с Google Forms на депозираните бизнес планове по направления от страна на широката публика. От 9-ти до 12-ти декември бе активна в Интернет опция за Интернет вот от публиката в подкрепа на отделните отбори и оценяване в десетобална скала (респ. с 10 за най-добър вот и с 1 за най-негативен вот). За целта, депозираните файлове (презентация, доклад и др., вкл. видеоклип) на конкуриращите се отбори в отделните направления, станаха достъпни за преглед от заинтересованите да участват в оценяването. Събитието предизвика изключително широк интерес. За петте дни на гласуване във втората фаза от състезанието бяха отчетени 5043 вота с десетобални оценки, дадени от 3443 уникални електронни пощенски адреса. След обобщаване на данните и усредняването им с експертните оценки на журитата, съставени от преподавателите в катедра „Финанси и кредит“ на СА „Д. А. Ценов“ за комплексни победители във отделните направления бяха определени училища от Монтана (с двоен успех в две направления), Благоевград, Казанлък, Русе, Видин и Кърджали.

В направление Кока Кола Хеленик в България комплексен победител след усреднен вот от оценки на журито и публиката по десетобалната система е Отбор №6 от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ - Благоевград, в състав Ванеса Антонова Щърбова, Елена Стаменова, Йоана Янчева, Натали Васева с водещи учители Георги Йорданов Манов и Наташа Кирилова Манова.

В направление Уникредит Булбанк – Отбор №15 от ФСПГ „В. Левски“ - Монтана, в състав Моника Йорданова Николова, Евгения Анатолиева Евгениева, Кристиян Ивов Михайлов и Николай Цветелинов Бойков и водещ с учител Маргарита Иванова Стоянова

Направление Банка ДСК – Отбор №16 от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм – Казанлък, в състав Пламена Иванова Дончева, Виктория Иванова Велева, Ивелина Светославова Иванова, Габриела Боянова Иванова с водещи учители Koрнелия Илиева Владева, Иванка Господинова Джонджорова.

Направление Бул Инс – Отбор №27 от ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе, в състав Магдалена Стефанова Кръстева, Даниела Петрова Георгиева, Толга Сунаев Мехмедов и Нора Тодорова Тодорова.

В направление Общинска банка – Отбор №23 от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин, в състав Ванеса Емилова Тошева, Ивана Бисерова Асенова, Веселка Валериева Тодорова, Виктория Бисерова Петрова, с водещ учител Верония Цветанова Върбанова.

В направление Райфайзенбанк – Отбор №14 от ФСПГ „В.Левски“ - Монтана, в състав Габриела Мирославова Любомирова, Мелани Даниелова Илиева, Мирослава Георгиева Иванова с водещ учител Маргарита Иванова Стоянова.

В направление Пощенска банка – Отбор №5 от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“- Кърджали, в състав Деря Илхан Хасан, Джансу Юсеин Мустафа, Джансу Гюрсел Ибрям, Есма Тунджай Сали с водещи учители Димитрия Христова Христова и Цветанка Стоянова Крачунова.

От партниращите институции са осигурени предметни награди за комплексните победители, които ще бъдат изпратени по куриер до училищата. На заседание на катедрения съвет на катедра „Финанси и кредит“ ще бъдат обявени и индивидуални специални отборни отличия за всеки екип от всяко от конкурентните седем направления. Разпределението на отличията е в шест конкурентни области. Отличията са на катедра „Финанси и кредит” за най-добра кредитна обосновка, на Академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за най-рентабилен бизнес проект, на магистърска програма „Финансов мениджмънт” за най-добра презентация, на магистърска програма „Банков мениджмънт” за най-оригинална бизнес идея, на магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” за най-добра регионална идентичност и на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” за най-добра оценка на пазарната среда.

Всеки участник в състезанието получава индивидуален сертификат за класиране в първа желана бакалавърска специалност в СА „Д. А. Ценов” (прием уч. 2020/2021 год.), както и ваучър с индивидуална парично-наградна стипендия от 200 лв., осигурена от Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”, която се изплаща при класиране и записване в редовна форма в спец. „Финанси” в Свищовската академия.

Коментари

Задължително поле