Печалбата на фирмите нараства почти двойно

Компаниите от Югозападния регион надминават 10 пъти оборота на тези от Северозападна България

Търговията и услугите с най-динамични обороти

Средната печалба на първите 100 най-бързо растящи компании у нас се е увеличила почти двойно през 2017 г., в сравнение с 2016 г. - от 665 хил. лв. до 1,1 млн. лв. Това показва класация на Българска търговско-промишлената палата, която включва данни от финансовите отчети на 6500 фирми от всички области в страната.

Близо 90% среден ръст на приходите постигат през 2017 г. първите 100 предприятия, класирани по критерия за най-бързо увеличение на оборота, но показателят е по-нисък в сравнение с 2016 г., когато първите 100 фирми са отчели по-висок растеж на приходите – със 146%.

Сред фирмите с най-голяма динамика в оборотите е търговията, която има дял от 39% в първата стотица. На второ място е секторът на услугите с 23%, а след него се нарежда строителството с 14%. В промишлеността най-застъпени сред първите 100 фирми по изменение на приходите от продажби са хранително-вкусовата, химическата и текстилната.

В класирането по изменение на печалбата първите 50 фирми постигат среден ръст от 562% през 2017 г. В предишната класация увеличението е било с 359%. Средната печалба на тези фирми през 2017 г. е 4,1 млн.лв, при 2,5 млн. лв. за 2016 г. Печалбата на компаниите на 100 лв. собствен капитал, обаче, намалява от 94 лв. през 2016 г. на 90 лв. през 2017 г.

37 лв. е средната печалбата на фирмите на 100 лв. приходи от продажби. Тя намалява с 4 лв. през 2017 г. в сравнение с година по-рано.

Класацията показва още, че първите 10 фирми от Югозападния регион правят 10 пъти повече оборот от 10-те най-големи фирми в Северозападна България, съответно 13,5 млрд. лв. срещу 1,4 млрд. лв. На второ място като регион се нарежда Северен централен регион с 3,6 млрд. лв. приходи от продажби на най-големите 10 фирми. При всички шест региона оборотите на първите 10 фирми растат.

Коментари

Задължително поле