ПИБ е най-скъпата компания на борсата

Със 161% поскъпнали акциите на трезора за година

Финансовата институция отчете 255 млн. лв. пред миноритарните си акционери

Първа инвестиционна банка АД е най-скъпата компания, търгувана на Българската фондова борса.

Пазарната й капитализация вчера достигна 537,8 млн. лв. и така изпревари „Софарма АД”, чиято капитализация е 512,2 млн. лв. Това последно се случи на 5 януари 2017 г. Тогава компаниите си размениха лидерството на няколко пъти.

За една година книжата на ПИБ поскъпнаха със 161% до 4,89 лв. за брой, показват данни от БФБ-София.

На среща вчера ръководството на Първа инвестиционна банка представи пред миноритарните акционери финансовите резултати на трезора за 2016 г.

Финансовата институция отчете ръст на реализираната печалба преди данъчно облагане и обезценки, която достига 255 млн. лв. В основата на ръста на печалбата стои по-ефективното управление на активите и пасивите на банката, казаха от ПИБ.

През 2016 г. банката е заделила провизии в размер на 155 млн. лв.

Реализираната одитирана печалба след данъци и обезценки е в размер на 90,2 млн. лв. ПИБ отчете и ръст на активите от 2%. Стойността им достига 8,9 млрд. лв., което отрежда на банката трето място в българската банкова система след УниКредит Булбанк и Банка ДСК.

Капиталовата адекватност на банката към 31 декември 2016 г. е 15,41%, съотношението на приходи и разходи е 42,04% и възвръщаемостта на капитала е 11,17%.

Коментари

Задължително поле