Платформа обединява информация за столицата

Проектът струва 80 хил. лв.

Градската управа в София възнамерява да даде 80 хил.лв., за нова платформа, която да представя разпръснатата по сайтовете информация за града. Предложението за иновацията бе прието от комисията по култура в Столичния общински съвет. „Основните цели, които платформата си поставя са на първо място да представя модерна, лесна достъпна и четивна информация за града и случващото се в него, да дава възможност на културните оператори да популяризират своите събития, и представят своят дейност без да изразходват допълнителни финансови и човешки ресурси, да представя освежен, консистентен в посланията и визуализацията образ на София, да създава предпоставки и поводи за диалог, обратна връзка и включване на заинтересованите лица и да концентрира на едно място трафика за комункация за София и осигурява връзки с основни съществуващи платформи на столична община“, обясни председателят на комисията по култура в СОС Малина Едрева.

По думите й, в тези 80 хил. лв. влизат дейности по три етапа. Сред включените дейности е изработване на техническо задание с функционална спецификация, дизайн на платформата и сървърно решение, информационна архитектура на съдържанието, анализ на потребители и техния път, тестване и интеграция на сайта с външни сайтове и системи.

Първото нещо по което новата платформа се различава от вече създадените сайтове като този на Столичната община е, че това не е сайт, а платформа. Т.е. тук става възможно обединяването на информация и анализирането й. „Второто нещо е, че тази платформа е отворена, така че партньорите на общината в лицето на културния оператор и спортния неправителствен сектор ще може да използват този комуникационен канал, за да популяризира своите дейности и да се получава една обобщена картина за всичко, което се случва на територията на общината и касае живота на града“, каза Едрева. „Третото нещо, което ще различава платформата от сайта на Столичната община е философията на информация която стои до всеки един от нас: Как това ще ми облекчи живота, как ще ми улесни ориентацията в града и взимането на решения за днешния ден, седмица или година. Тук става въпрос за информацията, която касае най-добрия начин за придвижване, или това ако съм с колело какъв маршрут да избера, да избера пешеходен маршрут, да видя къде има затруднения в трафика и инфраструктурни обекти“, каза още Едрева. Платформата ще показва и какво предоставя образователната инфраструктура, което е полезна информация за родители, които търсят забавачка или училище за децата си.

Платформата ще показва човешкото лице на София – едно партньорство между града и живеещите в него. С появата й няма да изчезне сайта на общината.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България