Плащат на екскурзоводи и планински водачи 3 млн. лв. за онлайн турове

ака ще подпомогнат самоосигуряващите се в кризата

Екскурзоводи и планински водачи ще бъдат наети чрез професионалните организации, в които членуват за провеждане на онлайн турове и презентации на местни забележителности. За тези дейности те ще могат да бъдат наемани срещу заплащане за срок от 9 месеца от Организациите за Управление на Туристическите Райони. По този начин самоосигуряващите се лица ще бъдат подпомогнати финансово със средства от ЕС, като в същото време това няма да противоречи на правилата на Брюксел за допустимост.

Министрество на туризма вече е обявило обществена поръчка за избор на

външни експерти за популяризиране, като тя е предназначена за неправителствените организации, обединяващи екскурзоводите и планинските водачи. Стойността на цялата поръчка по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 е 3 млн. лв.

Заявленията/офертите за участие ще могат да се подават чрез системата за електронни

обществени поръчки ЦАИС ЕОП, като документацията за обществената поръчка ще

бъде достъпна чрез платформата и видима на профила на купувача от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на ЕС.

Проектът предвижда изпълнение на 5000 онлайн презентации на забележителности /исторически, културни, природни и др./ и представяне на местни продукти, места за настаняване, хранене и развлечение, както и интересни факти,

свързани с тях. Втората предвидена дейност е провеждане на 5000 онлайн турове, също за презентиране на атракции и интересни факти в туристическите райони.

Срокът на изпълнение е 9 месеца, но не по-късно от 23 май 2023 г., а целта е насърчаване на вътрешния туризъм, уточняват от ресорното ведомство.

 

Коментари

Задължително поле