Подготвиха нова структура и численост на общинската администрация във Велико Търново

Подготвят нова структура и численост на общинската администрация във Велико Търново. Кметът на старата столица Даниел Панов ще има трима заместници, както досега. Закриват се обаче отделите в дирекциите „Обществени поръчки”, „Бюджет и финанси”, „Проекти и програми”, „Местни данъци и такси”, „Образование, младежки дейности и спорт”, „Култура, туризъм и международни дейности”, „Социални дейности и здравеопазване”. Те се ще ръководят от директори. Дирекция „Строителство и устройство на територията” запазва досегашните си отдели „Териториално развитие”, „Околна среда”, „Техническа инфраструктура” и „Устройство на територията”.

Секретариатът на Общинския съвет и отдел „Гражданска регистрация” ще бъдат прехвърлени към дирекция „Административно обслужване”.

Разкрива се ново звено „Културно наследство”, след като старата столица бе определена за център, в който ще се оценяват паметници на културата от Северна Централна България.

Общо 220 служители, включително секретар и главен архитект, ще работят в кметската управа на болярския град. 86 от тях ще бъдат заети в Общата и 133 – в Специализираната администрация. Служителите в населените места ще бъдат 37, колкото са и сега.

„С промените в закона за държавната служба кметът няма право да назначава служители на експертни нива, без кандидатът да е представил документ за издържан изпит в Института по публична администрация. Въвежда се двустепенното ниво за назначаване на служителите в администрацията и това се прави с цел да се ограничат до максимум всякакви политически назначения”, поясниха от общинската управа на старопрестолния град.

Коментари

Задължително поле