Под 500 деца кандидатстват за 736 свободни места за първокласници в Пловдив

За предстоящото на 20 юни второ електронно класиране за прием на първокласници в общинските училища в Пловдив вече са обявени 736 свободни места, а кандидатите за тях се очаква да са между 400 и 500 деца, съобщиха от общинската администрация.

Това са некласираните на "първо четене" 145 малчугани, пропусналите да вземат участие в първото класиране, класираните по желание, различно от първото, които не са се записали, и децата, които са получили отказ от записване, защото не са удостоверили ползвани от тях критерии.

След второто класиране ще се направи анализ на броя на записаните по училищата деца и броя на необхванатите и при необходимост може да бъдат направени корекции в първоначално определените с училищния план-прием паралелки. За eвентуалното увеличаване на броя на паралелките от съществено значение ще бъде наличието на свободна материална база.

Срокът за подаване онлайн на заявления за участие във второто класиране е 18 юни (неделя) включително. За  подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител в училище срокът е 15 юни.

Заявленията на некласираните деца се прехвърлят автоматично към второто класиране, но на родителите се препоръчва да подадат нови заявления, съобразени със свободните места за новото класиране. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.

За класираните и незаписани деца, за отписаните, както и за получилите отказ от записване задължително условие за участие в класирането е подаването на ново заявление.

Коментари

Задължително поле