Позиция на БСК: Пенсионните фондове нямат алтернатива

Радосвет Радев, председател на БСК

Осигуряват прилични доходи

Дейността на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване нямат алтернатива за осигуряване на прилични доходи след пенсиониране. Това се казва в позиция на Българска стопанска камара по предложените промени в Кодекса за социално осигуряване, касаещи изплащането на вторите пенсии.

Според нея ролята на втория задължителен и третият доброволен стълб, ще нараства във времето, защото демографската картина и тенденциите на пазара на труда налагат да се търсят нови решения за осигуряване на прилични доходи след пенсиониране. Чрез създаването на резервни фондове за гарантиране размера на изплащаната пенсия се създава стабилност при осигуряване на необходимия финансов ресурс за изплащането на пенсиите.

Направените предложения в КСО са гарантират защита на правата на осигурените лица, право на избор на варианти за пенсиониране, осведоменост при вземане на решения и т. н., пише още председателят на БСК Радосвет Радев.

Коментари

Задължително поле