Половината българи са “за” законови промени в полза на зимния туризъм

Над 50% не одобряват действащите ограничения, 60 на сто са "за" втори лифт в Банско

Над половината българи не одобряват действащите ограничения за развитие на ски-туризма в България, а под една трета ги одобряват. 60 на сто са за изграждането на втори кабинков лифт и допълнителни спортни съоръжения в ски зона Банско.

Това показва проучване на "Сова Харис", проведено между 21 и 23 януари 2019 г. чрез стандартизирано телефонно интервю сред 704 души на възраст над 18 години от големите градове.

На въпроса "Застрашено ли е биологичното разнообразие от развитието на ски туризма в България?" 29,3% отговарят с "да", 54,5% с не, 16,2% с "не мога да преценя".

Половината анкетирани отговарят с "не" на въпроса "Според Вас, съществува ли баланс между развитието на туризма и

опазването на природата в България?" С "да" отговарят 32,4%, с "не мога да преценя" 17,6%.

Сходни са резултатите от отговорите на въпроса "Според Вас, съобразено ли е действащото законодателство с интересите на хората, които живеят и / или работят в планинските общини?" - "да" - 23,3%, "не" - 48,3%, "не мога да преценя" - 28,4%.

Половината анкетирани смятат, че трябва да се промени законодателството така, че да не се тълкува превратно и да позволява да се изграждат ски-съоръжения, не са съгласни 28,9%.

Едва 27% одобряват позицията на политическите сили, които защитават действащите ограничения за развитие на ски-туризма, не я одобряват 40,3%.

"Зимният туризъм е едно от красивите лица на България. При това става дума за усвояване на малка част от територията, заемана от нашите гори. Дивата природа, която заема огромната част от нашите планини и гори, е друго наше красиво лице и трябва да я съхраняваме по най-отговорен начин. Създаденото противоречие е изкуствено. То е налице просто защото липсва дългосрочна национална стратегия - коментира социологът Васил Тончев - Последното съдебно решение за Банско показва, че законодателството ни позволява законите да се тълкуват по различен начин от спорещите страни. Очевидно е, че трябва да се направят промени в правилата, които да доведат до трайно решение

на случая."

Симпатизантите на градската десница черпят вдъхновение от тезите на еколозите. Може да се каже, че темата играе обединителна роля в техните среди. Не така обаче стоят нещата сред привържениците на двете най-масово подкрепяни партии у нас – ГЕРБ и БСП. Сред симпатизантите и на двете преобладава становището, че развитието на ски-туризма и планинските общини е важно за България и трябва да намери своето разрешение", отбелязва Тончев.

Коментари

Задължително поле