Посланик Микола Балтажи: Има добри предпоставки за икономическо развитие между България и Украйна

Микола Балтажи

620 млн. долара стокооборот между България и Украйна е отчетен през миналата година. Между двете държави има потенциал за активизиране на регионалните връзки. Налице е и взаимен интерес от инвестиции. Микола Балтажи, посланик на Украйна в България, който оцени пред БНТ потенциала на икономическите връзки межуду двете държави като добър и особено добре се развива във връзка с последните събития - зоната за свободна търговия между Украйна и ЕС, както и добрите системни реформи, които вървят в Украйна във всички сфери на обществения живот. По думите освен готовността, това всичко създава добри предпоставки за бъдещо икономическо развитие на двете страни и успешно сътрудничество.

"Има две тенденции - от едната страна е обективната - глобализацията, но от друга - регионалният контекст също запазва своето значение. В регионалните връзки се съдържа голям потенциал. Има добър опит в нашето сътрудничество. Има над 30 български и украински градове с регионално сътрудничество и побратимени връзки. Трябва да ползваме този потенциал, който се съдържа в украинските и българските региони и има добри примери за това", каза Балтажи.

 

Коментари

Задължително поле