По-големи субсидии за 50 овце от една порода

За кози под селекционен контрол слагат праг от 20 бройки

Животните трябва да дадат 70 кг. мляко

За да получат по-големи субсидии за подпомагане при отглеждането на животни под селекционен контрол земеделските стопани трябва да имат стадо от поне 50 овце-майки или 20 кози-майки от една порода. Останалите фермери ще получат средства по схемата за преходна национална помощ, но те са по-малко от субсидиите за овце и кози под селекционен контрол. Това предвижда проект за промени в Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, който е пуснат от Министерството на земеделието за обществено обсъждане.

За да получат субсидии за животни под селекционен контрол, овцете и козите на стопаните трябва да са с доказан произход и да имат издадени зоотехнически сертификати. Заявените за подпомагане по схемата животни трябва да бъдат идентифицирани с одобрени от Българската агенция по безопасност на храните обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация – за животните, родени след 31.12.2009 г., и обикновена ушна марка или електронно средство за идентификация – за родените преди тази дата. С промените в Наредбата се въвежда изискване стопаните, кандидати по схемата, да продължат да отглеждат заявените овце-майки и кози-майки най-малко 80 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за подпомагане. Освен това допустимите за подпомагане животни, с изключение на тези от автохтонни породи (т.е. местни специфични породи), трябва да са реализирали мляко или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 70 кг на овца-майка или коза-майка, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.

Идеята да се сложи праг от поне 50 животни от една порода за да се получават субсидии за животни под селекционен контрол е обсъдена в Министерството на земеделието още през юни 2016 г. Тогава предложението не е било подкрепено от козевъдния бранш с аргумента, че по схемата не е резонно да има еднакъв минимален допустим праг за овце и кози. Почти всички развъдни стада (93% от тях), с които работи „Асоциация за развъждане на млечни породи кози”, отглеждат над 100 животни, но само 12,8% от тях са чистопородни, което означава, че в едно стадо средният брой на чистопородните животни е между 25 и 27. Сега се предлага да се сложи минимален праг на овце и кози от една порода, защото по-големият им брой в стадото дава възможност да се направи по-добра селекция на животни, от които да се получи поколение, пише в мотивите към наредбата.

Коментари

Задължително поле