По-малки данъци за ниските доходи

От ОИСР препоръчват програмата за саниране на блоковете да бъде удължена, защото старите апартаменти не са енергийно ефективни.

Препоръка на ОИСР към България

Искат удължаване на санирането

Доплащането от пациентите за лечение е сред най-високото в ЕС

Да се обмисли намаляване на данъците за хората с ниски доходи, препоръчват от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в доклад за България. Плоският данък върху доходите на хората от 10% без необлагаем минимум, съчетан с вноски за социално осигуряване, създава висока данъчна тежест за домакинствата с ниски доходи в сравнение с други държави, пише в документа. Независимо от това, потенциалните ползи от бъдеща реформа трябва да се претеглят спрямо предимствата на сегашната данъчна система, посочват от ОИСР. Прегледът на икономическата и социалната ситуация в страната от ОИСР е част от пътя, който трябва да извървим, за да станем член на организацията.

Бедността в страната остава висока, особено сред етническите малцинства, възрастните хора и децата, както и в селските райони, пише в анализа за България. Комбинираната ставка на данъка върху доходите и социалните вноски за работниците с ниски заплати е висока и не допринася достатъчно за намаляване на неравенството в доходите, посочват от ОИСР.

От организацията констатират и някои слабости в здравеопазването в България. Преките плащания от пациентите за медицински услуги са сред най-високите в ЕС, пише в доклада. Става въпрос за доплащанията, които трябва да направят пациентите, въпреки че са здравно осигурени. Същевременно близо 14% от населението са без здравно осигуряване. В страната има много болници. Въпреки това достъпът до здравни грижи е ограничен в много региони, поради малкия брой общопрактикуващи лекари, като резултатът е чести посещения в болници, пише в анализа.

Транспортната инфраструктура в регионите е слабо развита и не се поддържа, констатират още от ОИСР. Броят на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия е висок.

Конкуренцията на пазара е слаба, като регулаторните бариери пред конкуренцията са по-високи, отколкото в почти всички държави от ОИСР, пише в анализа. Според експертите това трябва да се промени, за да бъде подобрена бизнес средата. От организацията препоръчват да бъдат увеличени случаите на разкрити злоупотреби и наложени санкции от страна на Комисията за защита на конкуренцията за картели и за дружества, които злоупотребяват със своето господстващо положение на пазара.

По отношение на мерките за подкрепа във връзка с Covid-19, от ОИСР посочват, че схемата 60:40 защитава работните места и доходите на домакинствата. От ОИСР препоръчват удължаване на срока на мерките за подкрепа от държавната хазна за семействата и фирмите и разширяването им в случай на активизиране на пандемията. Да бъде увеличена финансовата подкрепата за домакинствата и фирмите, препоръчват от ОИСР. За целта трябва да бъде използвано наличното финансиране от Европейския съюз в подкрепа на икономическото възстановяване.

Удължаване на програмата за саниране, също е сред препоръките на ОИСР.

Подкрепа

Повече социални разходи

Помощи за жилища

Необходимо е опростяване на социалните помощи за семействата с деца, смятат от ОИСР.

Разходите за социални помощи за най-бедните са сравнително ниски, а делът на помощите за домакинствата с най-ниски доходи е малък, пише в анализа на ОИСР за България. От организацията препоръчват облекчаване на критериите за отпускане и увеличаване на размера на социалните помощи. Необходимо е опростяване на многобройните и сложни схеми за социални помощи, базирани на подоходен критерий, по-специално за семействата с деца, пише в анализа. Друга препоръка е създаване на допълнителни програми за социални обезщетения и заетост в защита на хората, които не са обхванати от мрежата за социално осигуряване, и подпомагане на хората при преместването им на нови работни места.

Макар в България да има голям брой жилища на глава от населението, пренаселеността на домовете е често срещано явление, а голям дял от младите хора живеят с родителите си, констатират от ОИСР. Високият процент на собствените жилища и ниската им достъпност са основните пречки пред възможността хората да сменят жилищата си, например при постъпване на работа на друго място. Помощите за жилище и социалните жилища не са достатъчно развити, пише в анализа на ОИСР за България.

Коментари

Задължително поле