По-малко съкращения при работещите жени

Фирмите с проблеми заради кризата уволняват първо най-младите си служители, показват данните на НСИ.

126 хил. души загубиха прехраната си в кризата

Официално регистрираните в бюрото по труда се увеличават с 35 хил.

Над 126 хил. души са загубили работата си заради кризата. През третото тримесечие на годината работещите българи са 3,173 млн. души, при 3,299 млн. за същия период на миналата година, обявиха от Националния статистически институт. Но прави впечатление, че прехраната си са загубили повече мъже, отколкото жени. А най-много уволнени има сред най-младите.

Работещите мъже са намалели с 68,3 хил. спрямо миналата година и са общо 1,7 млн. души. Същевременно броят на работещите жени намалява с 57,7 хил. и достига 1,47 млн. В резултат безработицата при мъжете нараства от 3,8% на 5,3%, а при жените от 3,4% на 4,2%.

Данните на НСИ показват, че кризата се отразява по различен начин на младите и на хората с по-голям трудов стаж. Общото ниво на безработица в страната за година се увеличава от 3,7% на 4,8%, обявиха от НСИ. Същевременно безработицата при най-младите на възраст между 15 и 24 години е нараснала най-много - до 13,2% през третото тримесечие, при 7,5% година по-рано. Работещите в тази възрастова група намаляват с 27,8 хил. до 125 хил. души. Ако добавим и хората на възраст между 25 и 29 години, се оказва, че близо половината от българите, които са загубили работата си по време на кризата, са на възраст между 15 и 29 години.

Официално регистрираните безработни са малка част от хората, които са останали без препитание. На годишна база регистрираните безработни се увеличават само с 35 хил. до 160 хил. души. Това е доста по-малко от всичките 126 хил. души, с които е намалял общият брой на заетите в икономиката на страната, става ясно от данните на НСИ.

От всички безработни 18,5% са с висше образование, 46,9% - със средно, а 34,6% - с основно или по-ниско образование. Същевременно безработицата при висшистите е 2,8%, при тези със средно образование е 4,1%, а при хората с основно и по-ниско образование - 13%.

Заради мерките за заетостта 

300 000 работници спасени от борсата

Броят на регистрираните в бюрата по труда хора спада с 67 544 души за последните 5 месеца.

Над 300 000 работни места до момента са защитени чрез мерките на държавата за запазване на заетостта, показват данните на Министерството на труда и социалната политика.

Налице е устойчива тенденция за понижаване на безработицата през последните пет месеца. За октомври тя е 6,9% при 9% през май. За този период броят на регистрираните в бюрата по труда хора без работа спада с 67 544 души, посочват от социалното министерство.

Само с първия вариант на мярката 60/40 от 13 март до 30 юни са подпомогнати 9000 работодатели и са запазени 180 000 работни места. Платените средства от НОИ са 186 млн. лв.

С втория вариант на мярката до 10 ноември са запазени 142 100 работни места. Платени са близо 330,6 млн. лв. на 4876 работодатели. Чрез мярката за подпомагане с 290 лв. е запазена заетостта на 22 467 работници и служители от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Туризъм” и „Транспорт”. Платените средства са в размер на малко над 14,8 млн. лв. на 1465 работодатели.

Коментари

Задължително поле