Превантивни мерки при бедствия и аварии бяха обсъдени в Благоевград

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия проведе втора среща в Благоевград.

Заместник-кметът по строителство и сигурност инж. Емилия Тунева откри срещата и приветства всички участници от името на кмета на община Благоевград и председател на Съвета д-р Атанас Камбитов.

Инж. Любен Терзийски, главен специалист „ОМП“ в Община Благоевград представи предложение, Общинският план за намаляване на риска от бедствия да бъде в съответствие с Общинския план за защита при бедствия, като предложението се състои от задължителни части - земестресение, наводнение, радиационна авария,снежна буря, снегонавявания и поледици, горски пожари, промишлени аварии, големи транспортни катастрофи, свлачища само за общините с регистрирани свлачища, прекъсване на доставките на основна стока/услуга, пожар- градски условия. Предложението бе прието единодушно, като ще бъде изготвена и Заповед.

На заседанието присъстваха още представители на Министерство на вътрешните работи, Районна пожарна служба-Благоевград, Басейнова дирекция-Благоевград, МБАЛ-Благоевград, БЧК-Благоевград, Областно пътно управление,ВиК-Благоевград, ЧЕЗ, РЗИ-Благоевград и НИМХ.

По време на срещата бе назначена и работна група, екип от специалисти, които да провеждат регулярни срещи.

Коментари

Задължително поле