Предлагат отлагане на свободния пазар на тока

Няма гаранции, че токът за бита няма да поскъпне много от 1 юли.

Няма гаранции с колко ще бъде поскъпването за бита

Може да има компенсации само за част от потреблението

Не може поскъпването да е с инфлацията

Излизането на домакинствата на свободния пазар на ток да бъде отложено поне с една година настояват от Конфедерация на труда „Подкрепа“. С промени в Закона за енергетиката е решено от 1 юли доставчиците на електроенергия да купуват ток на борсата, а да го продават на домакинствата на цени, определени от Министерски съвет. А за разликата между цената на борсата и цената на домакинствата да получават компенсация. От края на 2025 г. домакинствата трябва да излязат изцяло на свободния пазар на ток.

В условията на висока инфлация и неясноти относно енергийните цени, във връзка с протичащите геополитически конфликти, закриване на част от българската енергийна система (мини и ТЕЦ-ове), както и отчитайки равнището на доходите на домакинствата от КТ „Подкрепа“ настояват за отлагане на стъпките за излизане на бита на свободния пазар. Освен това от синдикалната организация искат ясен механизъм за определяне на цената на тока за бита и начина на компенсиране за преходния период между регулирани цени и борсови цени на електроенергията, който да защити максимално потребителите от чувствителен скок в цената.

Сред другите искания е да бъде гарантирано, че са осигурени средства за компенсации, както и да бъде премахнат автоматичния механизъм за увеличение на цената на тока на база инфлация, който е в интерес само на доставчиците, но не и на потребителите. Настояват и за ясно разписани и одобрени от синдикатите планове за бъдещето на българската енергетика, работещите в сектора и цените на електроенергията.

В момента нормативната уредба не гарантира прозрачност, предсказуемост и сигурност за потребителите - каква ще бъде цената на тока в преходния период, пише в мотивите към исканията. Законът предвижда да бъде определяна ежемесечна компенсация на част от разходите на битовите потребители. Компенсацията „може“ да бъде за част или за цялото количество енергия. Компенсацията „може“ да бъде диференцирана според количеството потребена ел. енергия.

Тези компенсации трябва да бъдат поети от Фонд „Сигурност на електроенергийните системи“. А Фондът няма ресурс, за да поеме подобни плащания към днешна дата, посочват от КТ „Подкрепа“. Законът не създава достатъчна защита от прекомерно увеличение на цените на тока за бита, допълват от синдикалната организация. Цената на тока трябва да бъде определена от Министерски съвет и ще зависи от възможностите на бюджета и на Фонда „Сигурност на електроенергийните системи“.

Доходите изостават от инфлацията, заявяват от КТ „Подкрепа“

 

Не е ясно за каква част от тока ще има компенсации

 

Пореден удар върху домакинствата

Не е ясно за кого и за какви количества електроенергия ще има компенсации.

От Закона за енергетиката не става ясно за кого ще има компенсации за тока от 1 юли - за всеки или за домакинства с доходи под линия на бедност, посочват от КТ „Подкрепа“ в становището си, с което искат отлагане на либерализацията на пазара на ток. Не е ясно и за какво количество ще има компенсации – за цялото количество потребена електроенергия, за част от него или диференцирано според размера на потреблението. Не е ясно и какви ще бъдат цените на тока за бита, а остават броени месеци до 1 юли, когато влизат в сила промените. Линията на бедност от 526 лв. е повече от скромна и всъщност този праг гарантира мизерия, заявяват от КТ „Подкрепа“.

Предвид, че 2/3 от домакинствата са на жизнен минимум, това ще бъде пореден удар върху бюджета на домакинствата, отчитайки ръста на цените на храните, услугите, горивата и енергийните ресурси, водата, телекомуникационните услуги и т.н. Въпреки, че е налице забавяне на инфлацията, тя продължава да расте, за разлика от доходите, които изостават значително, като лишенията ще продължат да нарастват, посочват от КТ „Подкрепа“.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика