Предлагат стандарт „планински продукт“

Обсъждат данъчни стимули за определени региони

Малки общини губят 2/3 от хората си

Да се въведе стандарт за качество “планински продукт” за храни от планинските и полупланинските райони на страната предлагат от Икономическия и социален съвет (ИСС) в становище, изпратено до медиите. Целта е развитието на планинските райони на страната. Производителите ще трябва да спазват специфични изисквания и да са от определени региони, за да поставят върху храните лого за “планински продукт”. Подобни национални стандарти за производителите от планинските райони вече има в четири европейски държави. Сред другите предлагани мерки са създаването на подкрепяща среда за развитие на семейния бизнес.

Текстовете ще бъдат обсъдени от работна група в Министерството на земеделието, като идеята е да бъде приета наредба, която да стимулира производството и да насърчава популацията в тези региони. Според статистиката 2555 населени места, или 42,5% от територията на България, се нуждае от помощ за развитие, пише в становището на ИСС.

Възможности за субсидиране на лихви по кредити, за данъчни стимули и за гарантиране на възможност за участие в обществени поръчки, както и въвеждането на строги правила и контрол върху посредниците при изкупуването на продукцията ще гарантират успешно развитие на планинския бизнес, заявяват от ИСС.

Да се стимулира и туризмът в планинските региони, предлагат от ИСС. 70% от находищата на минерални води са в планински региони, с което може да се предостави добър туристически продукт. 1/3 от земеделският фонд и 24,6% от обработваемата земя са в планините, но тревожен е фактът, че почти половината от планинските общини губят 2/3 от своя човешки потенциал заради миграция.

Коментари

Задължително поле