Предупреждават за измами от сайта ,,Brokerz.com”

Комисията за финансов надзор предупреждава потребителите и потенциалните инвеститори в България и в чужбина за незаконна дейност – измами в особено големи размери от интернет сайта „Brokerz.com”. В Комисията са постъпили многобройни жалби, както от български, така и от чуждестранни граждани, затова КФН предупреждава обществеността за възможността от финансови измами.

От началото на 2020 г. в КФН са постъпили значителен брой жалби от български и чуждестранни граждани. Жалбите съдържат твърдения, че потребителите са изгубили парични, вследствие на извършени измами от страна на интернет платформата за онлайн търговия с финансови инструменти www.brokerz.com, както и свързаните с нея чуждестранни дружества: Group Polo Ltd. и Brokerz Ltd., регистрирано на Сейнт Винсент и Гренадини, и регистрираните в България дружества: ,,Кодексия“ ЕООД, ЕИК 205847631, ,,ЕР ЕС ДИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 203873556, ,,ГЛОБЪЛ МАРКЕТИНГ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 205637907, ,,НОВА КОР“ ЕООД, ЕИК 205601761, ,,НОВАКОР“ ЕООД, ЕИК 205252555, и ,,ОЛМЕДИЯ“ ЕООД, ЕИК 203873556. Електронната страница, която се свързва с „Brokerz.com“ е www.brokerz.com.

КФН информира Държавната агенция „Национална сигурност“ с оглед инициирането на проверки за наличието на съмнение за изпиране на пари през част от дружествата, свързани с Brokerz.com.

Комисията за финансов надзор предупреждава потребителите и обществеността, че посочените дружества нямат издаден от КФН лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности. Посочените фирми нямат право да извършват подобна дейност на територията на България, както и да получават по свои банкови сметки пари от инвеститори с цел инвестирането им във финансови инструменти. 

КФН апелира потенциaлните инвеститори винаги преди да превеждат парични средства за търговия с финансови инструменти да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното дружество, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни дейности. Като индикация за това, че потенциалният инвеститор е обект на измама, е обстоятелството, че името на дружеството, посочено в договора като инвестиционен посредник, което в някои случаи може и да е идентично с лицензирано такова, се различава от името на дружеството, по чиято сметка трябва да се преведат парите.

КФН препоръчва на потенциалните инвеститори преди превеждането на пари за търговия с финансови инструменти да поискат информация от банката относно титуляра на съответната банкова сметка, след което да направят справка дали лице с такова име разполага с лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги.

Проверка на това кои са лицензираните инвестиционни посредници може да се извърши на интернет сайта на КФН - http://www.fsc.bg/bg/, и/или на сайтовете на компетентните органи от Европейския съюз, както и на интернет сайта на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) -  https://www.esma.europa.eu/. На интернет страницата на КФН е налице и списък на инвестиционните посредници, които са уведомили Комисията за финансов надзор за намерението си да предоставят финансови услуги на територията на Република България: https://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/

Коментари

Задължително поле