Приходите на хотелите намаляха със 71%

Приходите на хотелите от нощувки през декември 2020 г. са 15 млн. лв., което е със 71.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, обявиха от НСИ. Има срив на приходите, както от чужденци – с 82,3%, така и от българи - с 63,6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември
2020 г., е 271,1 хил., което е спад със 70,1% на годишна база. Най-голямо намаление на нощувките (със 78,7%) е отчетено в хотелите с 4 и 5 звезди, кодето отсядат повече чужденци.

През декември в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 55,3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 34,1% от тези на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27,9% от нощувките на чужденци и 29.4% на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 16,8% и 36,5%.

Броят на пренощувалите гости в местата за настаняване през декември намалява със 72% в сравнение със същия месец на предходната година и достига 125,5 хил. Има срив както при чужденците - с 85,7%, така и при българите - с 66,6%. Българите, отседнали в местата за настаняване през декември, са 107,5 хил. като са останали средно по 2,1 нощувки. Чужденците са 18 хил. и са останали средно по 2,6 нощувки, като 68% от тях са били в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември е само 9,9%, като
намалява с 15,3 процентни пункта на годишна база. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 10,4%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 10,1%, и с 1 и 2 звезди – 9,4%. 

През декември 2020 г. са функционирали 1538 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 45,6 хил., а на леглата - 92 хил. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на функциониращите местата за настаняване намалява с 24%, а броят на леглата в тях - с 23,1%.

Коментари

Задължително поле