Приходите от ДДС с 13% ръст

Приходите от акциз върху цигарите за полугодието възлизат на 1,592 млрд. лв.

Събраха 15% повече от акциз за цигарите

Новите изисквания за касовите апарати вече дават резултат. Приходите от ДДС от сделки във вътрешността на страната нарастват с 13,4% и за първата половина на годината са над 3,93 млрд. лв., сочат данните на Министерството на финансите (МФ). Увеличението на отчетения оборот е значително по-голямо от ръста на икономиката, който е 3,5%, и явно се дължи на излизане на оборотите на светло. До края на юни всички търговци, които не използват софтуер за управление на продажбите, трябваше да сменят касовите си апарати, така че да подават данни в НАП за регистрирания оборот на всеки 5 минути. Общите приходи от ДДС, включително и от внос, нарастват с 8,6%, или с 514 млн. лв. и за полугодието достигат 6,46 млрд. лв.

Резултатите от мерките срещу сивата икономика проличават и при събрания акциз от цигари. Приходите от налога се увеличават с 15,3%, или с 212 млн. лв. При акциза върху горивата ръстът на приходите е с 5,5% до 1,362 млрд. лв.

Приходите от данъка върху доходите се увеличават с близо 10%, а от осигуровки - с 11,5%, или с 622 млн. лв., което основно се дължи на нарастването на заплатите.

Коментари

Задължително поле