Провеждат за осми път Мартенски студентски четения във ВТУ

53 студенти и докторанти ще представят свои доклади

За осма поредна година студенти организират конференция, на която традиционно млади хора представят своите доклади в областта на хуманитаристиката - история, археология, география, културен туризъм. Участниците ще имат възможността да представят научните си разработки, да дискутират и дебатират интересни за тях теми, които за първи път ще се излъчат на живо в социалните мрежи. Научните трудове ще бъдат издадени в сборник.

Тази година участие ще вземат 53 студенти и докторанти от ВТУ“ Св. св. Кирил и Методий“, СУ "Св. Климент Охридски" , ПУ „ Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, БАН, Национална художествена академия и Тверския държавен университет.

„Мартенски студентски четения" ще се състоят на 30 и 31 март 2018 г. в Ректората на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” в зала 321. Във втория ден ученици от Академията за лидери на Исторически факултет ще се докоснат до академичната общност, представяйки гледните си точки по проблеми, свързани с историята и географията в отделен панел /3 зала на Ректората/.

Форумът се организират всяка година от Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и се провежда в обособени тематични сесии. В организационния екип участват и Деканатът на Исторически факултет, Студентският съвет на ВТУ, Клубът по българска медиевистика, Студентският клуб Ателие „История и памет” и Академията за лидери на Исторически факултет.

Коментари

Задължително поле