Прогноза на БНБ: Икономиката се връща на нивото от преди пандемията през 2022 г.

3,7% ръст на БВП през 2021 г.

Икономиката на страната ще достигне нивото си от преди пандемията през 2022 г., гласи нова прогноза на БНБ. В сравнение с прогнозите на БНБ от септември 2020 г., текущите очаквания са за по-слаб спад на Брутния вътрешен продукт (БВП) през 2020 г., последван от по-слаб ръст на икономическата активност през периода 2021–2022 г.

При изготвянето на прогнозата е направено допускане, че наложените през четвъртото тримесечие ограничителни мерки в България и в другите страни от ЕС ще бъдат удължени до края на първото тримесечие на 2021 г., посочват от БНБ.

БВП на страната се е свил с 4,4% през 2020 г., според оценките на БНБ. За настоящата година прогнозират ръст на икономиката с 3,7%, а през 2022 г. - с 3,6%. Най-голяма роля за по-слабия спад на икономиката от първоначалните прогнози, както и за очаквания ръст на БВП през тази и следващата година, има потреблението на домакинствата. Освен това за ръста на икономиката ще допринесат инвестициите, износът и разходите на държавната хазна.

За ръста на потреблението на домакинствата влияние ще оказват постепенното отслабване на несигурността, повишаването на оптимистичните очаквания, на заетостта и на заплатите. Обявените антикризисни мерки на правителството през 2021 г. ще доведат до увеличение на социалните плащания, заетостта и доходите на домакинствата, посочват от БНБ. Но през 2022 г. се очаква те да спрат да действат.

Най-голям риск за постигане на по-слаба икономическа активност спрямо прогнозата на БНБ представлява евентуалната невъзможност за ефективно овладяване на разпространението на COVID-19 в глобален мащаб и в България. Това би свило за по-дълъг период от време външната търговия, разходите за потребление и инвестиции на домакинствата и фирмите.

Очакванията на БНБ са заетостта да започне да се възстановява слабо през 2021 г., като растежът ѝ ще бъде силно ограничен от мерките срещи разпространението на COVID-19 в началото на годината и от запазването на високата несигурност по отношение на бъдещата икономическа активност на фирмите.

Прогнозата за 2022  г. е заетостта да продължи да нараства, но без да достигне нивото от 2019 г.
С изтичането на удължения срок за отсрочване на банковите заеми може да се очаква увеличение на дела на лошите кредити, което вероятно ще повлияе за повишаване на лихвите по новите заеми и за затягане на другите условия по кредитите, посочват от БНБ.

Тези процеси в съчетание със слабата инвестиционна активност в страната ще ограничават ръста на кредитите през 2021 г. С постепенното възстановяване на потреблението на домакинствата и на инвестициите, отпускането на заеми ще нарасне през 2022  г., но няма за достигне нивото от 2019 г., пише в анализа на БНБ.

Прогноза на БНБ за икономиката на страната
     
Показател - 2020 г., 2021 г., 2022 г. 
БВП - 4,4%, 3,7%, 3,6%
- Частно потребление - 1,2%, 1,9%, 2,6%
- Правителствено потребление - 5,3%, 5,1%, -0,2%
- Инвестиции - 8,1%, 5,9%, 5,7%
- Износ - 12,1%, 7,7%, 6,7%
- Внос - 8,1%, 6,5%, 5%
Инфлация - 0,3%, 2%, 0,9%
- Енергийни продукти - 13,6%, 6,3%, -0,1%
- Храни - 3,1%, 4,5%, 1,1%
Заетост - 2,6%, 0,1%, 0,7%
Безработица (в %) - 5,4%, 5,3%, 4,8%
Разходи за труд на единица продукция - 8,2%, 2,4%, 2,2%
Производителност на труда - 2,2%, 4,1%, 2,7%

Коментари

Задължително поле