Проучват прилепите в 55 пещери у нас

Български експерти правят теренния мониторинг на прилепите в България. Обследването обхваща 55 естествени пещери и изкуствени убежища на бозайниците и трябва да бъде осъществено до края на февруари 2020 г.

Мониторингът е по проекта на Изпълнителната агенция по околна среда „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“. Общо три екипа правят проучването, което е възлжоено на ДЗЗД „ЕНВИМОН“.

Екип 1 се ръководи от Свилен Делчев, който е експерт по прилепи и член на комисия за опазване на пещерите при Българската федерация по спелеология. Групата включва още двама специалисти - Ивайло Велинов и Анри Мориц Хаздай. Този екип вече е направил мониторинг на Шаралийската пещера и пещерата Моровица в село Гложене.

В екип 2 са включени Красимир Киров - ръководител, който е уредник-еколог в Историческия музей в Русе и експертите Любомир Янков, Таньо Марков и Крум Сираков. Те са извършили проверка на броя на прилепите в пещерите Андъка, Бачо Киро, Мусинска, Еменска, стената на язовир „Александър Стамболийски“, Орлова чука, Гъбарника и Божкова дупка.

Начело на екип 3 е Стоян Йорданов - експерт по прилепи, докторант към Софийския университет, като и специалистите Борислав Борисов и Велин Вълчев. Те са направили мониторинг на Братановата пещера, Еленина дупка – Калето, Прилепен хотел Перла-2, Голямата въпа. Посетени са още пещерите Иванова вода и Гаргина дупка.

Целта на мониторинга е определяне броя на зимуващите видове прилепи, като се използват само дистанционни методи: прави се заснемане на струпвания или единични екземпляри, измерване на температура и влажност на пещерното убежище, оценка на заплахите на местообитанието. Категорично не се вземат, задържат за временно или постоянно, нито живи, нито мъртви екземпляри от описаните видове прилепи.

Коментари

Задължително поле