Проф. Стоян Денчев с награда за принос в образованието и науката

В Царските салони на Военна академия „Г.С. Раковски“ се състоя редовно заседание на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България. Любезен домакин на това събрание беше ген.-майор д-р Груди Ангелов – началник на Военна академия „Г.С. Раковски“. На заседанието присъстваха: министърът на образованието и науката на Република България Красимир Вълчев, зам.-министрите - Петър Николов и Таня Михайлова. Реалният управленски екип на Министерството на образованието и науката беше представен и в лицето на трима директори на дирекции в Министерството, както и неговия главен юрисконсулт. Освен това, събитието уважиха зам.-министърът на отбраната генерал-лейтенант (о.р.) д-р Атанас Запрянов, както и съветникът на министър-председателя на Република България и секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет Георги Кръстев.

Преди провеждането на заседанието по предварително зададения дневен ред, председателят на Съвета на ректорите и ректор на Минно-геоложкия университет проф. Любен Тотев официално представи на колегията новия ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) проф. д.н. Ирена Петева. Тя беше посрещната изключително радушно от всички колеги и гости на събранието, които пожелаха успех на младата професорка. В продължението на срещата проф. Тотев покани на официалната трибуна бившия ректор на УниБИТ проф. Стоян Денчев, който към момента е председател на Общото събрание на УниБИТ и директор на Института по информация и сигурност. В словото си пред аудиторията проф. Тотев изтъкна заслугите на проф. Денчев за създаването през 2010 г. на най-новия български университет, като не пропусна да спомене, че той е естественото продължение на един от най-значимите феномени в българското образование – Държавния библиотекарски институт. Проф. Тотев изтъкна дейността и заслугите на проф. Денчев, в качеството му на един от най-видните общественици в страната и приносът му по линия на опазването и съхраняването на българското материално и нематериално културно наследство като председател на Съюза на народните читалища в цели два последователни мандата, и в продължението сега като негов Почетен председател. Както е известно мисията на проф. Денчев за издигане престижа на българската наука, образование и култура е голяма и се допълва от членството му в редица чуждестранни научни и образователни академии. Той е носител на много международни отличия за наука и образование, гост-професор в Калифорнийския университет в Бъркли и дългогодишен член на настоятелството на патриаршеския храм „Св. Александър Невски“ в София. Разбира се, това са само малка част от нещата, в които проф. Стоян Денчев участва и по този начин поддържа авторитета на България в Европа и другите страни, допълни проф. Тотев. Именно затова от името на Управителния съвет на Съвета на ректорите в България, е взето решение проф. Денчев да бъде награден с Почетния знак на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България и с Грамота за дългогодишна ползотворна ректорска дейност, която е допринесла изключително много за развитието на Висшето образование и духовността в България.

Проф. Денчев благодари за признанието, като изтъкна ролята на ректорските ръководства, които заедно и в симбиоза с успешния министър Красимир Вълчев, постигнаха завидни резултати в развитието на българското висше образование. Това отчетливо се забелязва в настоящия мандат на министър Вълчев и неговите колеги. Проф. Денчев обърна внимание на аудиторията, че не само той лично, но и ректорите на висшите училища в България подкрепят усилията на правителството за издигане ролята на българските учители в структурата на съвременното българско обществото, като подчерта, че следващата задача на правителството и респективно на Министерството на образованието и науката, която не търпи отлагане, е да бъде обърнато внимание и на престижа и ролята на университетските преподаватели, които ежедневно допринасят за издигането на авторитета и просперитета на нашата Родина.

Коментари

Задължително поле