Публикуваха проектите на нови закони за движение по пътищата и за водачите на МПС

Проекти на два от трите нови закона, които ще заменят настоящия Закон за движение по пътищата (ЗДвП) са публикувани за обществено обсъждане - нов ЗДвП и Закон за водачите на моторни превозни средства.

Действащият Закон за движението по пътищата е от 1999 г. и от приемането му досега в него са направени над 80 изменения и допълнения.

"Честите изменения на закона нарушават неговата структура и логика и се отразяват негативно на спазването на правилата за движение и на нивото на осъществяваната превантивна дейност. За повишаването на безопасността на движението по пътищата е необходимо действащата правна рамка да е стабилна", пише в мотивите към проекта за нов закон.

Новият Закон за водачите на МПС ще систематизира нормативна уредба, уреждаща обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства и на водачите относно познаването и спазването на правилата за движението по пътищата, уменията и поведението им за управление на превозното средство.

"Една от мерките за формиране на трайна тенденция на намаляване броя на тежките пътно-транспортни произшествия и пострадалите при тях лица е свързана с усъвършенстването на нормативната база, регламентираща правилата за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, за провеждане на теоретичните и практическите изпити и за провеждане на психологически изследвания на водачите и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства. Следва да бъде създадена адекватна нормативна база, съобразно настъпилите промени в пътнотранспортната обстановка", пише в мотивите към проекта.

Третият проект на нов закон, който се очакваше - за пътните превозни средства, още не е публикуван.

Очаквайте подробности.

Коментари

Задължително поле