Пуснаха държавен дълг с отрицателна доходност

В понеделник Министерството на финансите пласира нов държавен дълг за 200 млн. лв. при отрицателна доходност. Това не е прецедент за пазара в България. За първи път държавни ценни книжа с отрицателна доходност бяха купени от инвеститорите на аукцион в средата на януари миналата година.

На организирания в понеделник, 22 февруари, аукцион беше пусната в обращение нова емисия левови 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж на 24 февруари 2026 г. На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. при средна годишна доходност в размер на -0,17%, съобщиха от Министерството на финансите.

Общият размер на подадените поръчки достигна 420,40 млн. лв., или над два пъти повече от предложените ценни книжа. Доходността по предложените българските ценни книжа е само с 0,45% по висока от тази по аналогичните германски федерални облигации.

От страна на участниците в аукциона беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК придобиха банки – 63%, следвани от застрахователни дружества с 24%, пенсионни фондове – 8%, и други инвеститори – 5%.

Коментари

Задължително поле