Първата у нас застрахователна катедра разширява партньорствата си с бизнеса

Ректорът на Стопанската академия в Свищов подписа договор за сътрудничество с водеща компания

Първата в България застрахователна катедра – катедра „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, разширява партньорствата си с бизнеса, целящи ефективна професионална реализация на младите хора в застрахователната практика. Ректорът на висшето училище доц. д-р Иван Марчевки и ръководителят на катедрата – доц. д-р Румен Ерусалимов, подписаха договор за партньорство и сътрудничество с водеща компания.

Двете институции ще си сътрудничат за осъществяване на по-близка връзка между работодателите и младите специалисти, които подготвя застрахователната катедра в Свищов. Целта е и осъществяване на активен обмен на опит, научни кадри и лекторски състав за реализация на конкретни проекти в интерес на бизнеса и на образователните цели на катедрата и свищовския ВУЗ.

Договорено е провеждане на следдипломно обучение, специализация и допълнителна квалификация на служителите на застрахователната компания. Планира се още организиране и провеждане на съвместни научнопрактически конференции, кръгли маси и семинари, студентски и ученически състезания, обсъждания на проекти на нормативни документи в областта на застраховането. Особено важно за катедра ЗСД и за Стопанска академия е намерението за бъдещо съвместно обсъждане с дружеството на учебните планове и програми, с цел те да бъдат актуализирани съобразно потребностите на практиката.

Коментари

Задължително поле