Първа среща с безвъзмездните строители на къщи в Хитрино

Îáùèíà Øóìåí áåøå äîìàêèí íà ñðåùà ñ áúäåùèòå ñòðîèòåëè íà 11 êúùè â Õèòðèíî

11 къщи ще бъдат изградени без пари в Хитрино от Камарата на строителите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране от София и Шумен, и представители на 10 строителни фирми от страната. Във вторник те пристигнаха в Шумен, за да започнат организация за бъдещото строителство. Домакин беше кметът на града Любомир Христов. „Тази първа среща се провежда на наша територия и аз също ще съдействам с каквото мога, но основната роля трябва да бъде на кмета на община Хитрино г-н Нуридин Исмаил“, каза шуменският градоначалник.

От проведените разговори е ясно, че строителите и инженерите проектанти ще изработят безвъзмездно проекти за три типа квадратури – проекти за малки, средни и големи къщи. Освен жилищните сгради ще бъдат възстановени и съборените селскостопански постройки. Ще бъдат ремонтирани също и пострадалите и частично увредени домове в останалата част на селото със събраните от дарения средства и с помощта на браншовите камари.

Най-важното е хората да ни предоставят нотариалните си актове, да имаме актуални кадастрални скици, за да можем да направим визите за проектиране, което ще бъде основание и за проектиране на сградите, обясниха на срещата инж. Иван Каралеев и инж. Николай Станков.

От името на жителите си кметът на Хитрино Исмаил благодари за адекватната реакция на държавата, която направи много и лично на министър-председателя Бойко Борисов, "който беше с нас в пет от десетте дни, които изминаха". Благодари и на държавните институции, които си свършиха работата по най-добрия начин.

Пое ангажимент местната власт да поеме организацията по разчистването и подготовката, определянето на временна площадка за струпване на строителните отпадъци, така че по възможно най-бързия начин да се подготвят терените за строителството.

Следващата среща между строители, проектанти, местната влас и хората от селото ще бъде на 4 януари в Хитрино.

Коментари

Задължително поле