Пътуваме най-често в Гърция, Турция и Германия

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2019 г. са със 7.2% над регистрираните през същия месец на миналата година, показват статистически данни на НСИ.

Над 2 милиона чужденци са посетили страната ни през юли, или с 3.2% по-малко в сравнение с 2018 година. Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 55.5%, следвани от посещенията с други цели - 36.7%, и със служебна цел - 7.8%.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 181.3 хил., Гърция - 160.7 хил., Германия - 71.5 хил., Румъния - 69.8 хил., Сърбия - 37.3 хил., Република Северна Македония - 34.9 хил., Италия - 27.7 хил., Австрия - 23.5 хил., Обединено кралство - 21.9 хил., Испания - 19.3 хиляди.

Най-много посещения в България през юли 2019 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 314.3 хил., Турция - 212.3 хил., Германия - 204.1 хил., Гърция - 128.5 хил., Украйна - 127.5 хил., Руската федерация - 115.5 хил., Полша - 106.1 хил., Обединеното кралство - 87.7

хил., Сърбия - 72.4 хил., Чешката република - 60.5 хиляди.

Коментари

Задължително поле