Петър Андронов, председател на Асоциация на банките в България: Работим интензивно, за да можем да предприемем мерки, които да помогнат на хората и бизнеса, засегнати от COVID-19

"Във време на безпрецедентна пандемия и наложено извънредно положение на територията на България, банките в страната са в пълна готовност и продължават да обслужват своите клиенти пълноценно и безпрепятствено, стараейки се да смекчат негативните последици за икономиката". Това обяви Петър Андронов, председател на Асоциация на банките в България (АББ) в ежемесечния бюлетин на АББ.

"В този труден за всички нас момент здравните работници са на първа линия, борейки се неуморно да овладеят епидемията и техните усилия заслужават цялото ни уважение, благодарност и подкрепа. Не по-малко съществен за нормалното функциониране на държавата и достъпа на гражданите до жизненоважни услуги е и трудът на аптекарите, на персонала в хранителните магазини, в бензиностанциите, на заетите в транспорта и обществения ред, но също така и на банковите служители. Всички те обслужват  десетки хиляди граждани и фирми ежедневно, излагайки на риск, не само собственото си здраве, но и здравето и живота на своите близки. В условията на принудителна социална изолация, повече отвсякога, е показателно, че дигитализацията и инвестирането в електронни канали за банкиране са навременни и изключително необходими процеси, за да имат клиентите денонощен достъп до банковите услуги и от дома си", каза още Андронов.

"Преди всичко, изразяваме увереност, че банките ще продължат, както и досега, да обслужват клиентите си професионално и отговорно.  Дори в тази извънредна ситуация хората и фирмите могат да останат спокойни, че тяхната банка винаги е на разположение и ще ги подкрепя.  Наясно сме, че мерките – безспорно необходими и навременни, които се взимат против разпространението на вируса, както в България, така и в световен мащаб, вече дават силно негативно отражение върху икономиката и положението на работната сила. За съжаление, не малко клиенти изпадат и ще изпаднат в затруднено положение да плащат своите сметки, задължения и да погасяват кредитите си. В рамките на възможностите им, банките в България са решени да помогнат на хората и на бизнеса да се справят в това трудно и безпрецедентно изпитание", допълни той.

По думите му "най-големият ни капитал са хората и фирмите, с които сме били заедно през годините, споделяли са с нас своите трудности и победи, били са коректни, изрядни и лоялни. С тях ние ще продължим и когато пандемията отмине, изправени, мотивирани и уверени.  Ето защо, още преди обявяването на извънредното положение, без никакво отлагане, отделните търговски банки започнаха индивидуално да работят с клиентите си за установяване на настъпили или потенциални проблеми и затруднения, и за облекчаване на кредитните условия. Паралелно с това влязохме в постоянен контакт с всички власти в държавата и разбира се, най-често с Българската народна банка и Министерство на финансите, като работим в тясно сътрудничество за намиране на най-подходящото национално решение и разработване на общ ред за отсрочване на плащания по кредитни задължения".

"Съществена част от дейността на банките в България се регулира с правила и норми на ЕС, които във вида си отпреди пандемията не даваха нужната свобода и гъвкавост, за да се намерят подходящите решения за клиентите. За тази цел участвахме активно заедно с всички други страни-членки в изработването на предложения и промени, които да отразят форсмажорните обстоятелства при третирането за регулаторни цели на просрочия по кредити.   Изготвянето на правила и ред за отсрочване на задълженията на кредитополучателите зависи пряко от възможността просрочията, вследствие на извънредната ситуация, да се третират от регулаторите различно от прилагания понастоящем начин. По-облекчените условия биха се отразили позитивно на капиталовата адекватност на банките и управлението на техния кредитен риск. По този начин те биха могли да продължават да изпълняват, както и досега, основната си функция, а именно да финансират икономиката и гражданите в ситуация, в която потребителите и бизнесът ще се нуждаят от допълнителни средства. Същевременно хората и фирмите, които са били изрядни и коректни платци преди избухването на пандемията, биха получили възможност да отсрочат задълженията си и да се справят във времето със затрудненията си, породени от нея", допълни председателят на АББ.

"Преди няколко дни Европейският банков орган излезе с първото си ключово решение, с което отвори вратата на националните власти и банкови сектори да намерят адекватни подходи за справяне с предизвикателствата. Работим усилено и денонощно, за да изпълним тези предписания и да изготвим наша рамка и общ ред за отсрочване на кредитни задължения. В идните няколко дни Европейският банков орган ще издаде и подробни указания, които, след като бъдат валидирани от Българската народна банка, ще ни позволят да финализираме усилията по намиране на единно национално решение. То ще бъде оповестено незабавно, за да могат гражданите и предприятията, чиито проблеми са породени от извънредната ситуация, по тяхно желание, да се възползват от него.  Банките ще имат готовност да започнат да прилагат реда за отсрочване на кредитни задължения веднага след оповестяването му. Ние ще продължим да бъдем до нашите клиенти и да ги подкрепяме, не само когато се случват най-значимите и щастливи събития в живота им, но също така и в моменти на беди, трудности и предизвикателства.  Уверени сме, че заедно ще преодолеем неочакваното огромно изпитание и ще продължим по-силни и мъдри от преди", каза Андронов.

Коментари

Задължително поле