Радослав Миленков - Одиторът - банкер

Снимка: Пламен Стоименов

Българска народна банка вече има нов подуправител - Радослав Миленков, след като досегашният ръководител на управление “Банков надзор” Димитър Костов подаде оставка. Съмненията бяха, че голямата тежест, дадена БНБ, а именно присъединяването към Единния надзорен механизъм (ЕНМ), е причина дългогодишният подуправител да напусне надзора. Все пак да се надяваме, че новият кадър ще донесе нов късмет на банковия надзор. И пълен 6-годишен мандат без оставки.

Без дебати депутатите избраха за подуправител и ръководител на управление “Банков надзор” в БНБ Радослав Миленков. Той остана единственият кандидат за поста, а номинацията му внесе управителят на Българската народна банка Димитър Радев с аргументи, че има значителен управленски опит от няколко търговски банки. Една от тях е “Първа инвестиционна банка”, където от директор специализирана служба вътрешен контрол от 2003 до 2005 г., Миленков се издига до главен финансов директор. Става и член на одитния комитет в албанския клон на Fibank в Тирана (2007-2011 г.).

От трибуната на Народното събрание Миленков се закле да спазва законите на страната и да съдейства за осъществените на поверените на БНБ функции, както и да пази всички тайни, включително и след прекратяване на правомощията му.

Кариерата на Радослав Миленков започва в инвестиционен посредник през 1999 г., след това става одитор на банки в дружеството “Делойт България”, което предоставя одити и консултантски услуги в областта на финансите. Участва и в ръководството на македонската Унибанка, където е член на Надзорния съвет.

За една година е изпълнителен директор на дружеството за бързи кредити Easy Credit, след което през есента на 2012 г. влиза в ръководството на “Общинска банка”. Там за кратко той е колега с финансовия министър Владислав Горанов.

Две години Радослав Миленков е в ръководството на банката, а след това вече почти пет години е на чело на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Неговите задължения като председател на Управителния съвет са да защитава средствата на вложителите в банките, както и интересите на кредиторите в производствата по банкова несъстоятелност. Фондът гарантира спестяванията на вложителите в 20 банки. Той поема поста малко преди да започне изплащането на гарантираните влогове в КТБ и фондът да поеме своята ключова роля в процеса на несъстоятелност на банката.

Новият подуправител на БНБ влиза в ръководството на надзора в момент на големи реформи заради изпълнението на ангажиментите по кандидатстването на България за “чакалнята на еврото” (валутния механизъм ERM II) и европейския Банков съюз. Ще трябва да успее да се справи със стреса, особено по време на стрес-тестовете на шест български банки, който се провежда от експерти на Европейската централна банка (ЕЦБ). “Има още много какво да се направи в контекста на стартиралия процес по присъединяването на страната към банковия съюз, единния надзорен механизъм и по-далечната перспектива – еврозоната”, с тези думи шефът на Миленков - Димитър Радев представи реално какво го очаква на новия пост.

Миленков естествено избра като основен приоритет, по който ще работи в надзора, приемането на страната в клуба на богатите. “Правителството ясно е заявило своите цели и се работи в този времеви хоризонт, за да бъдем приети до средата на тази година в чакалнята на еврозоната и в Банковия съюз”, каза Миленков в кулоарите на парламента.

По време на изслушването му пред депутати от Комисията по бюджет и финанси към парламента Миленков беше разпитан по процедура с въпроси, които по думите на председателя на комисията Менда Стоянова “приличали на интервю”. Но той “не си глътна граматиката” и съвсем уверено, точно и ясно отговори на всички. На въпрос какви трябва да бъдат взаимоотношенията между централната банка и изпълнителната власт Миленков отговори, че при всички случаи трябва да има диалог.

“Банковата дейност е силно регулирана, особено по отношение на кредитирането”, заяви още той в отговор на друг въпрос за дейността на банките. Миленков бе попитан и как са избрани синдиците на КТБ. Той заяви, че всичко е свършено по процедура.

Новият подуправител на БНБ има желание да засили надзора на сектора чрез проверки на място, както и да се оценява всяка кредитна институция в своите характеристики - адекватност на капитал, ликвидност и други. Миленков иска БНБ да продължи да следи стриктно за всички възможни рискове за банките, особено кредитните им портфейли.

Пълен отличник

От дипломата му като магистър по финанси от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), достъпна на сайта на парламента, се вижда, че Миленков е пълен отличник, с изключение на два предмета “Основи на счетоводство” и “Математика I част”, по които е оценен с “Добър 4” и “Много добър 5”. Завършва с успех 5,91 и пълна шестица на дипломната му работа. Банкер е с над 15 години опит, a в досието му се вижда, че има сертификат за брокер на ценни книжа. Владее английски език.

За него

Има силен характер

Той има силен характер и съм твърде убеден, че разполага с опита и енергията да осигури и приемственост и надграждане и да ръководи успешно тази дейност в следващите шест години. Добре познат и уважаван специалист в банковите среди. Изградил си е безупречна репутация.

Димитър Радев, управител на БНБ

Притежава необходимите качествата

Радослав Миленков има необходимите качества за подуправител на БНБ. Считам, че автобиографията му е впечатляваща. Минал е през различни постове, управлявал е на високо ниво различни институции. Мисля, че ще се справи. Текущата работа по влизането на България в системата за банковия надзор в ЕС и работата по присъединяването към валутния механизъм ERM II очаквано бяха включени като приоритети в изявлението на Радослав Миленков пред бюджетната комисия в парламента.

Доц. д-р Виктор Йоцов, Институт за икономически изследвания към БАН, бивш кандидат за управител на БНБ

Професионалист

Радослав Миленков за нас е един професионалист. Оценката на правителството е, че той успя да се справи и се видя, че българската банкова система и системата за гарантиране на влоговете работи и може да бъде приведена в съответствие с европейските стандарти.

Владислав Горанов, министър на финансите

Добър е

Миленков е един добър професионалист. Не живеем в такъв свят, в който хората не се познават и не дължат кариерата си все на някой. Така че, независимо кой влиза в политиката, трябва е ясно, че има зависимости, които не е задължително да бъдат отрицателни.

Любомир Дацов, финансист, бивш зам.-министър на финансите

Коментари

Задължително поле