Разрешават до 2 крави и 3 прасета в двора

До три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези могат да се отглеждат в личните стопанства.

Стопаните могат да гледат не повече от 50 кокошки и 10 зайци за лична консумация

Въвеждат нови мерки за биосигурност

До две крави и три прасета могат да отглеждат хората в задния си двор. Това предвиждат промени в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, предложени от земеделския министър Десислава Танева.

Овцете и козите в личните стопанства могат да бъдат до 10 броя, а конете или магаретата - не повече от 2.

Забранява се отглеждането на повече от 10 възрастни зайци, петдесет кокошки или други птици, 100 бройлера и над 5 пчелни семейства. Въвеждат се изисквания за прасетата, отглеждани за лични нужди, свързани с определяне на площ, фронт на хранене, достъп на хора и животни, дезинфекция и съхранение на тор.

Във фамилните ферми ще могат да се отглеждат до 10 свине майки и приплодите им, но не повече от 200 броя свине общо, предвиждат още промените. Въвежда се изискване сградите и помещенията за отглеждане на свине да бъдат с необходимата квадратура и да са изградени от материали, устойчиви на тежестта и движението на животните, и с повърхности, подходящи за почистване, измиване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

Нова индустриална свинеферма може да се изгради на разстояние не по-малко от 10 км от друга такава, а нова фамилна - на 3 км.

При фамилни и индустриални ферми за отглеждане на свине се разписват допълнителни изисквания, които повишават биосигурността. Въвеждат се отстояния за новоизграждащите се обекти, филтри на входа на всяка сграда за смяна на работно облекло, вани за измиване и дезинфекция, както и помещение или място на изхода, за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства, начините за съхранение на фуража и др. Въвежда се поставянето на мрежа за обезопасяване на всички отвори (прозорци, клапи и др.), гарантираща защита от птици, гризачи и насекоми.

Животновъдните обекти ще имат четири месеца от влизането в сила на наредбата, за да се приведат в съответствие с изискванията й.

Коментари

Задължително поле