Разходите за труд нараснаха с 10% по време на кризата

Разходите за един час труд в България през второто тримесечие са нараснали с близо 10% на годишна база.

На първите места в ЕС са Румъния, Португалия и Литва

Държавните помощи са важни

През второто тримесечие на годината, когато имаше строги мерки срещу разпространението на Covid-19, разходите на фирмите за един част труд на работниците и служителите в България са нараснали с близо 10% спрямо същия период на миналата година. Общо за страните от ЕС увеличението на разходите за един час труд е с 4,1%, обявиха от Евростат.

От една страна намалението на часовете работа не е компенсирано напълно с понижение на заплатите, посочват от Евростат. От друга страна първо бяха съкратени хора с ниски заплати и затова средните разходи за един час труд се увеличават. А в редица сектори на икономиката заплатите продължиха да нарастват.

Влияние върху данните оказват и различните помощи, субсидии и данъчни облекчения, които бяха въведени от страните в ЕС за подпомагане на бизнеса в кризата. В резултат разходите за заплати в ЕС са нараснали с 5,3%, а разходите извън заплатите - само с 0,1%, като има големи разлики между отделните страни. В Ирландия разходите на бизнеса за заплати са нараснали с 3,9%, но разходите извън заплатите са намалели с 55,8%. Така общите разходи на фирмите за един час труд в Ирландия са се свили с 3,3%. Подобно е положението и в Нидерландия, където разходите извън заплатите са се понижили с 41,4%, а общите разходи за труд са намалели с 1,7%. Общите разходи за труд са се понижили и в Кипър, Швеция и Люксембург.

Във всички останали страни от ЕС разходите за труд са нараснали. На първо място по този показател е Румъния, където разходите за един част труд са се увеличили с 16,1%. Топ три се допълва от Португалия (+13,5%) и Литва (+12,4%), а веднага след тях е Унгария (+12,2%). България е чак на пето място по ръст на разходите за труд, с което се увеличава разликата между размера на заплащането у нас и в страните, които ни изпреварват.

В България най-много са нараснали разходите за един час труд в индустрията - с 10,7% на годишна база. В строителството увеличението е с 6%, а в услугите с 9,1%.

Коментари

Задължително поле