Разходите за труд нараснаха с 13 на сто

Индустрия

Най-голямо е увеличението на заплатите на учителите

В строителството повишението е най-малко

Разходите на фирмите за един час работа на наетите от тях хора нарастват с 12,9% през първото тримесечие на годината спрямо същия период на миналата, обявиха от НСИ. Увеличението на разходите за труд е най-голямо в услугите - с 13,1%, заетите в индустрията получават с 11,4% повече, а най-малък е ръстът в строителството - с 8,4%.

В отделните сфери на икономиката най-голям е ръстът на възнагражденията в образованието - със 17,9% на годишна база. Това е резултат на предприетите мерки от правителството за увеличение на учителските заплати. На второ място е секторът операции с недвижими имоти, където разходите за труд за нарастват с 16,9%. Заплатите в сектора са свързани с реализираните сделки с имоти. Сериозното увеличение на доходите в бранша показва ръст и на покупките на жилища.

На трето място по увеличение на заплатите се нареждат заетите в сектора държавно управление. Разходите за един час труд на чиновниците са нараснали с 15,6%.

Заплатите на програмистите също продължават бързо да нарастват като причината за това е дефицитът на кадри в бранша. През първото тримесечие разходите за труд в сектора „създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ се увеличават с 14,6%. Топ пет по ръст на заплатите се допълва от заетите в сектора „хотелиерство и ресторантьорство“, където увеличението е с 14,4%.

Коментари

Задължително поле