Районна прокуратура – Поморие разследва публикации в електронни медии, в които е посочено, че журналист е бил заплашван

Районна прокуратура – Поморие се самосезира и извърши незабавна проверка по публикации, в които е посочено, че журналистът Стоян Тончев е получил три телефонни обаждания, като в разговорите е бил заплашван от женски глас, че „ще бъде намерен“ и „пребит“, ако не свали от сайта си материал свързан с новоизбрания главен прокурор. Статията датира от 20.12.2019 г. Тя е последвана и от депозиране на заявление от г-н Стоян Тончев в Районна прокуратура – Поморие. Въз основа на данните, посочени в публикацията и в заявлението на г-н Тончев, Районна прокуратура – Поморие е разпоредила и извършила незабавна предварителна проверка.

В заявлението и сведенията си г-н Стоян Тончев сочи, че на 20.12.2019 г., на мобилния си телефон е приел обаждания от мобилен телефон с определен номер. Провел е разговор с непозната за него жена (за която по-късно разбрал, че се казва С. Л.). Г-н Тончев сочи, че в разговорите е бил заплашен с думите „Ще бъдеш намерен. Малко ти бяха тръбите в главата преди време. Трябва още бой“. Излага, че въпросната жена е отправила заканите, настоявала да бъде свалена определена статия в интернет сайта, администриран от г-н Тончев.

Във въпросната публикация, която е придружена със снимка се твърди, че осъден за съучастие в убийство мъж е участвал в протест, проведен в защита на кандидатурата на г-н Иван Гешев, когато е проведено изслушването във ВСС на кандидата за Главен прокурор на Република България. Г-н Тончев допълва, че е приел думите на жената като закани с убийство, като изнудване и като репресия над него, в качеството му на разследващ журналист.

По време на проверката обяснения е дала и г-жа С. Л. Тя е посочила, че прочела коментираната публикация в електронния сайт, администриран от г-н Тончев. Била притеснена от снимката към нея. Посочила е, че е сгодена и живее на семейни начала с г-н Г. С., двамата имат и общо дете. Тя сочи, че не познава г-н Тончев, а телефонният номер бил посочен на интернет страницата за връзка. Първоначално не знаела кой е неговият администратор. Провела е общо три разговора с г-н Тончев. Отрича да е отправяла закани към него по време на разговорите. Отрича да го е изнудвала да свали публикацията. Сочи, че го е молила да бъде свалена само снимката към публикацията, а не самата статия, тъй като мислила, че нейните близки ще се почувстват разстроени от снимката. Г-жа Л. сочи, че е била учтива с г-н Тончев. При един от разговорите излага, че г-н Тончев и е отправил думите: „Ей откачалко изтерясала, я си пий хапчетата и се разкарай“. По-късно интернет страницата била публикувана информация, че г-н Тонев е заплашван от г-жа Л., което е довело до множество обаждания от потребители на интернет страницата, които са обиждали г- жа Л. Съставен е й протокол за предупреждение по реда на ЗМВР. В обясненията си г-н С. потвърждава, че е сгоден и има общо дете с г-жа Л. От нея разбрал, че се е обаждала по телефона да моли снимката да бъде свалена. Посочва, че не познава г-н Стоян Тончев. Съставен му е протокол за предупреждение по реда на ЗМВР.

След приключване на незабавно извършената проверка, в хода на която са извършени всички, необходими и възможни за законосъобразното произнасяне действия, наблюдаващият прокурор приема, че на са събрани данни за престъпление по смисъла на НК, конкретно закана с убийство по смисъла на чл.144, ал.3, вр. чл.1 от НК и за принуда по смисъла на чл.143, ал.1 от НК. Това е така, тъй като за престъплението закана с убийство е нужно деецът не само умишлено да отправи заканване с убийство към конкретно лице, но и самото заканване да събуди основателен страх, че ще бъде осъществено. Наблюдаващият прокурор е приел, че думите на г-жа Л., за които г-н Тончев сочи, че е възприел като закана с убийство, представляват неконкретизирано волеизявление, което не съдържа признаците на заканване с престъпление, което би могло да възбуди основателен страх за неговото осъществяване, още по-малко на заканване с убийство по смисъла на закона. Обстоятелството, че г-н Тончев ги възприема като закана към личността си и се чувства застрашен, е негова лична субективна преценка и възприятие. То не се потвърждава от останалите данни, които са събрани при незабавната предварителна проверка. Или с други думи, заявеното от г-н Тончев (за отправени му закани, със соченото от него съдържание), не намира опора в останалата, събрана по преписката информация. Напротив, на заявеното от него се противопоставят твърденията на г-жа С. Л., която категорично отрича да е отправяла закани, с адресат г-н Стоян Тончев. Ето защо, соченото от последния, като неподкрепено с други, събрани в хода на проверовъчните действия данни, остава изолирано и като такова не би могло да бъде кредитирано безрезервно. Всъщност, ако безусловно се даде вяра на съобщеното от г-н Стоян Тончев, визираното от него съдържание на отправената му закана, би обосновало извод за наличие на престъпление по чл. 144, ал.1 от НК. Съгласно особената разпоредба на чл. 161, ал.1 от НК, за престъпление с тази правна квалификация, наказателното преследване се реализира по реда на частното обвинение – посредством тъжба на пострадалия, подадена до компетентния съд.

Отделно от гореизложеното, наблюдаващият прокурор е приел, че според закона, за осъществяване на престъплението принуда следва деецът умишлено да принуди конкретно лице да извърши нещо противно на волята му, като употреби за това сила или заплашване. В тази връзка, наблюдаващият прокурор е посочил, че думите на г-жа Л., за които г-н Тончев сочи, че е възприел като принуда, с целта да бъде снета публикацията, се съдържат само в неговите сведения. Прието е, че тези данни са оскъдни, неясни и изолирани и не се подкрепят от друга информация, събрана в хода на проверката. Отново, както и в коментара, обсъждащ липсата на осъществено деяние по чл. 144, ал.3 от НК, наблюдаващият прокурор е акцентирал върху невъзможността на база, единствено и само твърденията на г-н Стоян Тончев да се направи основателно предположение за извършено престъпление по чл. 143, ал.1 от НК.

В мотивите за постановения отказ за образуване на досъдебно производство, наблюдаващият прокурор при Районна прокуратура –Поморие посочва, че след разговорите си г-жа Л., г-н Тончев не е подал сигнал за случилото се в органите на МВР или до Прокуратурата, а вместо това е изготвил статия. Едва след самосезирането на Районна прокуратура – Поморие по случая г-н Тончев е депозирал заявление по него. С изложените мотиви, наблюдаващият прокурор е постановил отказ за образуване на досъдебно производство по конкретния случай, който прокурорски акт подлежи на обжалване пред Окръжна прокуратура – Бургас.

Коментари

Задължително поле