Регионалното управление по образование връчи годишните награди на най-добрите учители в Пловдив

Председателят на Общинския съвет Савина Петкова бе домакин на  официалното връчване на годишните награди на Регионално управление на образованието – Пловдив. Те се връчват за четвърти пореден път, като са учредени за висок професионализъм и всеотдайност в педагогическата дейност и за постигнати значими резултати в образователно-възпитателния процес. Над 100 учители, педагози и директори бяха дошли в заседателната зала на местния парламент, за да научат имената на призьорите за учебната 2016/2017 година. Наградите бяха разпределени в няколко категории, а директорът на РУО – Пловдив Иванка Киркова отличи всеки един от спечелилите. „Разбирам, че тази година номинациите са били плод на един разширен дебат сред вас самите, педагогическите съвети, обществени съвети, което още повече повишава тяхната стойност. Вярвам, че резултатите, които постигате с вашите ученици, са искрена радост за вас. Ние като родители сме дълбоко благодарни за всеотдайността ви”,  заяви председателят на ОбС-Пловдив Савина Петкова в своето обръщение към учителите. Директорът на РУО – Пловдив Иванка Киркова обясни, че тази година подходът при номиниране е бил отворен, за да може самата процедура да е възможно най-точна. „По този начин всеки един от вас, който е разрешил дори един казус, променил е една човешка съдба, да получи заслужено признание за труда си”, заяви Иванка Киркова пред учителите.

 

КАТЕГОРИИ И НАГРАДЕНИ

 

Категория за висок професионализъм и всеотдайност в педагогическата дейност и постигнати значими резултати в образователно-възпитателния процес в категория „Педагогически специалист“

Ø Милена Иванова Богданова, ст. учител по музика в ДГ „Малкият принц“ – Пловдив

Категория „Педагогически специалист“ в начален етап на основната образователна степен на обучение:

Ø  Недялка Томова Томаатанасова, старши учител начален етап на основното образование, ОУ „Георги Караклавов“ – Първомай

Ø  Мариана Илиева Иванова – гл. учител в начален етап на основното образование, ОУ „Христо Ботев“ – с. Крумово, общ. Родопи

      

Категория „Педагогически специалист“ в прогимназиален етап на основната образователна степен на обучение:

Ø Сузана Георгиева Джанекова, старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - математика, ОУ  „Душо Хаджидеков“ – Пловдив

Ø  Димитрия Тонова Цветанова, старши учител, общообразователен  учебен предмет в прогимназиален етап – БЕЛ, ОУ „Княз Александър I“ -  Пловдив

Ø  Мария Цонева Семерджиян, старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Английски език, ОУ „Екзарх Антим I“ – Пловдив

Ø  Елена Бижева, старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап История и цивилизация, СУ „Димитър Матевски“ – Пловдив

 

Категорията „Педагогически специалист“ в гимназиален етап на обучение:

Ø  Борис Михайлов Михайлов, зам. директор и учител по История и цивилизация, МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив

Ø  Невена Иванова Ичевска – Зонева, старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап БЕЛ, МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив

Ø  Георги Найденов, ст. учител по музика,  СУ „Любен Каравелов“ – Пловдив

Ø  Славка Костова Стойчева, ст. учител по английски език, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Асеновград

Ø  Тодор Георгиев Мустакеров, старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Математика, ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пловдив

Ø  Янушка Колева Узунова, старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап  Химия и опазване на околната среда, ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пловдив

Ø  Даниела Йорданова Генчева, гл. учител по ФВС, СУ „Васил Левски“ – Карлово

 

Категория „Квестор, изпълнил отлично своите задължения при провеждане на Национално външно оценяване след завършен VII клас 2017 г. „

 

Ø Красимира Николова Кошничарска, учител от ОУ „Д. Хаджидеков“-Пловдив, номиниран от директора на ОУ „В.и К. Тютюнджиян“ – Пловдив

Ø Анелия Петкова Найденова-Ташева, учител от ОУ „Д. Хаджидеков“-Пловдив, номиниран от директора на ОУ „В.и К. Тютюнджиян“ – Пловдив

Ø Силвия Костадинова Костадинова, учител от ОУ „Д. Хаджидеков“-Пловдив, номиниран от директора на ОУ „В.и К.Тютюнджиян“ – Пловдив

Ø Антоанета  Борисова Стамболджиева, учител от СУ „Св. Патриарх Евтимий“-Пловдив, номиниран от директора на ОУ „В.и К.Тютюнджиян“ – Пловдив

Ø Антония Владимирова Димитрова, учител от СУ „Димитър Матевски“ – Пловдив, номиниран от директора на СУ „Св. Седмочисленици“ – Пловдив,

Ø Виолета Петкова Пенева, учител от СУ „Димитър Матевски“ – Пловдив, номиниран от директора на СУ „Св. Седмочисленици“ – Пловдив

Ø Весела Димитрова Русева, учител от ОУ „Алеко Константинов“ – Пловдив, номиниран от директора на СУ „Св. Седмочисленици“ – Пловдив

Ø Гергана Петрова Стоицова, учител от ОУ „Алеко Константинов“ – Пловдив, номиниран от директора на СУ „Св. Седмочисленици“ – Пловдив

Ø Биляна Николова Хаджиева, учител от ОУ „Хр. Смирненски“ – Стамболийски, номиниран от директора на ОУ „Хр. Ботев“ – Стамболийски

Ø Иванка Русева Папалакова, учител от ОУ „Хр. Ботев“ – с. Йоаким Груево, номиниран от директора на ОУ „Хр. Ботев“ – Стамболийски

Ø Радка Атанасова Тодорова, учител от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Труд, номиниран от директора на ОУ „Хр. Смирненски“ – с. Строево

Ø Тодорка Стоева Арабаджийска, учител от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Труд, номиниран от директора на ОУ „Хр. Смирненски“ – с. Строево

Ø Анка Александрова Боянова, учител от ОУ „Гр. Игнатиев“ – с. Граф Игнатиево, номиниран от директора на ОУ „Хр. Смирненски“ – с. Строево

Ø Запряна Иванова Илиева, учител от ОУ „Гр. Игнатиев“ – с. Граф Игнатиево, номиниран от директора на ОУ „Хр. Смирненски“ – с. Строево

 

Категория „Квестор, изпълнил отлично своите задължения при провеждане на държавни зрелостни изпити през сесията май-юни 2017 г“:

Ø Елиза Киркор Агасян, учител от ОУ“Д-р Петър Берон“-Пловдив, номиниран от директора на СУ „Братя Миладинови“ – Пловдив

Ø Георги Тодоров Павлов, учител от СУ „Св. Константин- Кирил Философ“- Пловдив, номиниран от директора на ПГМ – Пловдив

Ø Марин Иванов Гогов, учител СУ „Св. Константин- Кирил Философ“- Пловдив, номиниран от директора на  от ПГМ – Пловдив

Ø Нора Христова Топчиева, учител от  СУ „Св. Константин- Кирил Философ“- Пловдив, номиниран от директората на ПГМ – Пловдив

Ø Марияна Жекова Колева, учител от ОУ“ Драган Манчов“ - Пловдив, номиниран от директора на ПГМ – Пловдив

Ø Петя Ангелова Цветкова, учител от СУ “Братя Миладинови“ – Пловдив, номиниран от директора на ПГМ – Пловдив;

Ø Ангелина Йорданова Миланова, учител от СУ“Св. Климент Охридски“ - Пловдив, номиниран от директора на ПГМ – Пловдив

Ø Пепа Петрова Атанасова, учител от СУ “Черноризец Храбър“ - Пловдив, номиниран от директора на ПГМ – Пловдив

Ø Катя Борисова Чобанова, учител от ФЕГ - Пловдив, номиниран от директора на ПГБТ – Пловдив

Ø Милка Вълкова Атанасова, учител от ПГЖПТ „Хр. Смирненски“ – Карлово, номиниран от директора  на ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – гр. Сопот

Ø Лалка Тодорова Георгиева, учител от ПГЖПТ „Хр. Смирненски“ – Карлово, номиниран от директора  на ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – гр. Сопот

Ø Васка Крумова Каравасилева, учител от ПГ ХТТ-Пловдив, номиниран от РКОП на ДЗИ

Ø Стефан Стоянов Глухарев, учител от  ПГ ХТТ-Пловдив, номиниран от РКОП на ДЗИ

 

Категорията „Директор на образователна институция“

 

Ø  Славейка Янкова Иванова, директор на НТГ – Пловдив

Ø  Илияна Христова Данчева, директор, СУ „Васил Левски“ – Пловдив

Ø  Пенко Иванов Рисков, директор на СУ „Св. Софроний Врачански“ – Пловдив

Ø  Цветанка Кирилова Попова,  директор на ОУ „Н. Вапцаров“ – Асеновград

Ø  Гергана Василева Тончева, директор на НУ „Св. Кл. Охридски“ – с. Войсил, общ. Марица

Ø  Христо Тодоров Андонов, директор, ОУ „Петко Каравелов“ – Асеновград

Ø  Георги Димитров Стефанов, директор, ОУ „Душо Хаджидеков“ – Пловдив

Ø  Кремена Ангелова Алексиева, директор на ОУ „Христо Ботев“ – Раковски

Ø  Цонка Иванова Жиговечка, директор на ОУ „Панайот Волов“ – Пловдив

Ø  Цветанка Илиева Крекманска, директор на ОУ „Димчо Дебелянов“ – Пловдив

Ø  инж. Марияна Иванова Маджирова, директор на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Пловдив

Ø  Ваня Христова, директор на ДГ „Първи юни“ – Карлово

 

МОН удостоява със специална грамота ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив, за отлично организиране и провеждане на националния кръг на ХII Национална олимпиада по „География и икономика“ 28 -29 април 2017 г.

Категорията „Педагогически специалисти, удостоени с наградата „Неофит Рилски“ за дългогодишна, цялостна трудова дейност в системата на предучилищно и училищно образование“:

Ø  Соня Георгиева Робева – ст. учител в детска градина в ДГ „Осми март“ – гр. Пловдив

Ø  Росица Николова Караилиева – директор на ДГ „Свобода“ – с. Катуница

Ø  Невена Йорданова Петрова – ст. начален учител в СУ „Димитър Матевски“ – гр. Пловдив

Ø  Йорданка Иванова Сиракова – ст. начален учител в ОУ „Яне Сандански“ – гр. Пловдив

Ø  Марияна Костадинова Ангелова, гл. учител по БЕЛ в ОУ „Панайот Волов“ – гр. Пловдив

Ø  Мариела Асенова Хаджийска – ст. учител по математика в ЕГ „Пловдив“ – гр. Пловдив

Ø  Радка Димитрова Муратева – ст. учител по руски език в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Ø  Антония Раднева Василева – учител по ИТ в СУ „Васил Левски“ – гр. Карлово

Ø  Атанаска Илиева Колева – ст. учител по история и цивилизация в МГ „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив

Ø  Мария Стефанова Томова – ст. учител по география и икономика в МГ „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив

Ø  Галина Милкова Здравчева – ст. учител по ФВС в СУ „Св. Климент Охридски“ – Пловдив

Ø  Ваня Атанасова Георгиева – ст. учител по музика в СУ „Св. Климент Охридски“ – Пловдив

Ø  Ана Митева Атанасова – ст. учител по хореография в СУ „Св. Софроний Врачански“ – Пловдив

 

Наградата „Неофит Рилски“ МОН връчва на директорите:

Ø  Мариана Янкова Спасова – директор на Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“ – гр. Пловдив

Ø  Катерина Благоева Василева – директор на Основно училище „Екзарх Антим I“ – гр. Пловдив

Ø  Радка Тодорова Гъркова – директор на ДГ „Мирослава“ – гр. Пловдив

 

Коментари

Задължително поле