Регистър подрежда предприятията според рисковия им потенциал

Главна инспекция по труда ще създаде база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал. Това ще стане по проект "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ", съобщиха от пресцентъра на агенцията.

Със създаването на новата база данни контролната дейност на инспекцията ще може да бъде насочена към най-рисковите предприятия по отношение на спазването на трудовото законодателство. В същото време коректните работодатели няма да се срещат с инспекторите по труда за определен период от време.

По проекта ще бъде разработена и иновативна методика за инспектиране - чрез въпросници за самоконтрол. Предвижда се разработването на минимум 100 въпросника, които ще позволят на работодателите да преценят доколко спазват трудовото законодателство и сами да коригират пропуските си.

Планира се пилотното въвеждане на методиката в поне 200 предприятия в страната.

По проекта са планирани и обучения на най-малко 300 служители на агенцията по нови и нововъзникващи рискове на пазара на труда в резултат от трудовата мобилност, въвеждането на нанотехнологиите и др.

Коментари

Задължително поле