Режим на тока, ако ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ спре

Работата на ТЕ Ц „ЕЙ И ЕС Гълъбо- во” е от клю- чово значе- ние да няма режим на тока в стра- ната, особе- но в тежките зимни месе- ци, подчерта Оливие Мар- кет.

Най-новата централа у нас имала възвръщаемост само 6,6%

България ще се лиши от около 10% от произвежданата в страната електроенергия, ако бъде преустановена работата на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“. Това, че ТЕЦ-ът произвежда една десета от тока у нас стана ясно от думите на президента на фирмата Оливие Маркет по време на пресконференция вчера. На практика това би означавало режим на тока при пиково потребление. Под заплаха би било и топлото при евентуален проблем с доставките на газ, защото тогава хората масово започват да се топлят на ток. Не смятам, че може да се стигне до спиране на централата, каза Маркет. ТЕЦ-ът в Гълъбово е най-модерният и екологично чист у нас и беше пуснат в експлоатация преди само седем години. Останалите ни централи на въглища са на около 40 години, коментират експерти. Въглищните централи са единствените, които не разчитат на вносни суровини, защото горят въглищата, които се добиват в Маришкия басейн. Според ЕЙ И ЕС, които потребяват около една четвърт от производството на мини „Марица Изток“, само създадените от тях преки и непреки работни места са около 4500.

Ние сме дългосрочен инвеститор в България и напълно подкрепяме промените в сектора, които да доведат до напълно либерализиран пазар на електроенергията. Това обаче трябва да стане така, че интересите на инвеститорите да бъдат защитени, заяви изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България Иван Цанков. В момента централата води преговори с българското правителство за преоформяне на договора си с НЕК, по силата на който националната компания купува тока на фиксирани цени. Така нареченият дългосрочен договор трябва да бъде прекратен, заедно с този на Контур Глобал, които оперират Марица Изток 3, заявиха вече няколко представители на държавата, сред които и председателят на енергийната комисия в парламента Делян Добрев. Договорът може да бъде заменен с такъв за разлики или с плащане на невъзстановените разходи, обясни Цанков. При първия случай централата ще продава на свободния пазар, но държавата ще доплаща разликата между полученото на пазара и договорената цена по дългосрочния договор. При втория случай ЕЙ И ЕС трябва да получи компенсация за инвестицията си, която е направила, но няма да може да покрие заради прекратяването на договора й. Така на практика компанията ще получи еднократно плащане, което да покрие инвестицията и след това ще продава тока си на борсата без никакъв ангажимент от страна на държавата по отношение на цената. Каква ще е точно компенсацията, която ще бъде поискана от ЕЙ И ЕС, ще стане ясно до няколко седмици, когато компанията ще приключи с анализите си и ще ги предаде на българските власти.

Въпросът за прекратяването на договорите на така наречените „американски централи“ – ЕЙ И ЕС и Контур Глобал беше повдигнат още през 2014 година, когато тогавашната Комисия за енергийно и водно регулиране поиска от Европейската комисия да провери контрактите и да види дали те не са държавна помощ. До момента все още се събират доказателства по случая и официално открита процедура няма, обясни Иван Цанков.

Печелим по-малко от повечето големи компании в България, заяви още Оливие Маркет в отговор на коментарите, че ЕЙ И ЕС има завидна норма на печалба, които според слуховете била над 50%. През 2016 година съотношението на нетната ни печалба към общите активи е 5%. Средното за страната е 7,5%. Вътрешната норма на възвръщаемост на проекта „ЕЙ И ЕС“ е 6,6%, обяви той.

Коментари

Задължително поле