Рекорден брой от 226 070 посетители отчита музей „Етър” в Габрово

Данните са изминалата 2019 година

Една от най-успешните се оказа 2019 година за музей „Етър” в Габрово с рекорден брой от 226 070. Българите продължават да бъдат основните туристи – 196 629. Чужденците са 29 441.

„След 1990 г. това е най-успешната за музей „Етър” година. Предходният рекорд е от 2016 г.– 211 442. Най-голям е туристическият поток в дните на Международния панаир на традиционните занаяти. Благодарение на това събитие, през миналата година, в рамките само на три дни, през музея са преминали 15 233 души”, казват уредници от етнографския комплекс.

Интересът към единствения на Балканския полуостров музей на открито с действащи водни съоръжения и занаятчийски работилници започва още в годината на създаването му – 1964-та. За по-малко от четири месеца през „Етър” преминават 12 000 туристи. През 1966 г. броят им вече е 126 000, а през 1969-та 211 734.

През годините най-сериозен интерес към музей „Етър” е регистриран, когато действа системата на организираните туристически групи от страните, членки на бившия Съветски съюз и държавите от социалистическия лагер. Най-много за целия период на съществуване на музея са посетителите, посрещнати през 1981-ва – 552 350. Най-малко – през 1991 година – 59 670.

През 90-те години на ХХ и през първото десетилетие на ХХІ век броят посетители варира, като само през 1995, 1996 и 2008 година достига или надхвърля с малко 200 000.

От 2016 г. насам посетителският интерес се увеличава и от музея очакват това да бъде трайна тенденция през следващите години.

Коментари

Задължително поле