Ремонтират Дом за възрастни с умствена изостаналост в Търновско с 30 000 лева

90% от средствата ще са от Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда

С проект за близо 30 000 лева община Велико Търново кандидатства за ремонт на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Церова кория. 90 % от сумата ще е финансиране от Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика, а останалите 2987 лв. ще са от общинския бюджет.

По проекта ще бъдат реновирани столовата, три ателиета, залата за рехабилитация, двоен санитарен възел и един от коридорите на социалното заведение. Ремонтът ще създаде условия на домуващите за среда, близка до домашната, както и такива за индивидуални и групови рехабилитации и образователни мероприятия.

Домът за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Церова кория е създаден през 1964 г., а в настоящата сграда, която е общинска собственост, се помещава от 1999 г. 50 лица ползват услугите и рехабилитациите на специалистите в социалното заведение.

Коментари

Задължително поле