Ремонтират средното училище в Елена

След проведени и одобрени процедури за възлагане на обществени поръчки, на 5 февруари започна същинското изпълнение на проект „Реконструкция на сградите на Средно училище „Иван Н. Момчилов“ в Елена.

Реконструкцията предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Стойността на инвестицията е 1 874 074 лв.

Срокът за изпълнение на строителните дейности е 230 календарни дни, а за извършване на инвестицията и подаване на заявка за окончателно плащане по проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора с ДФ „Земеделие“ за предоставяне на финансова помощ.

По проекта ще се извърши цялостна енергийна реконструкция на училищния комплекс - топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограмата, топлоизолация на покриви и на подове, ремонт и нова отоплителна инсталация, подмяна на осветление.

Проектът ще се изпълнява, без да спира образователния процес, няма да се минава и на двусменен режим на обучение.

Коментари

Задължително поле