РИОСВ: Няма замърсяване на въздуха след пожара на Цариградско шосе

Няма превишение на показателите за качеството на атмосферния въздух след . Това съобщиха от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София. Във връзка с инцидента е извършено обследване с уред – газанализатор за аварийни ситуации (Gasmet DX 4040).

Моментните стойности на показателите на качеството на атмосферния въздух (КАВ), измерени в непосредствена близост до площадката за производство на пластмасови тръби към „Хидросъоръжения“ ООД, не са отчели опасни нива на вредни вещества в атмосферния въздух, като към момента на измерването, концентрациите са под границите на откриване.

Коментари

Задължително поле