Румен Радев удостои с висши държавни отличия дейци на образованието, науката и военномедицинското дело

Президентът Румен Радев удостои днес в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 с висши държавни отличия дейци на образованието, науката и военномедицинското дело, съобщават от президентството. „Днешните отличия са акт на признателност на дълга, който има България като държава и цялото ни общество към хората, които са отдали живота си за прогреса на това общество. Макар вашите научни дейности да са в най-различни области вие имате едно общо, което ви свързва и това е вашият непоколебим дух, вяра и себеотрицание, с което придвижвате напред българската наука“, заяви държавният глава в словото си на церемонията.

За своите заслуги в областта на образованието и науката проф. Анна  Недялкова получи орден „Св. Св. Кирил и Методий“ първа степен. Тя е водещ ръководител и изпълнител на повече от 80 български и международни научно-приложни разработки в областта на висшето образование и има публикувани над 100 статии и доклади, както и редица монографии, студии, учебни пособия.

Доцент Тодор Ангелов Тодоров беше удостоен с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ първа степен за приноса си за утвърждаването и развитието на българската образователна система. Доцент Тодоров проучва добрите  образователни практики в света и внедряването им у нас, разработва критерии за качество на образованието, за въвеждането на конкурсното начало при назначаване на директорите на училищата и други.

За заслуги към Република България и утвърждаването на престижа на страната по света в областта на образованието и науката с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие бяха удостоени проф. Владко Тодоров Панайотов и академик Иван Николов Юхновски. Проф. Панайотов е първият българин, избран за член на научния борд на Световния конгрес по преработка на полезните изкопаеми. В същия период е избран и за член на Международната академия по околна среда към ООН.  Проф. Панайотов има над 180 научни публикации у нас и в чужбина, 15 книги, монографии, учебници и над 35 патента.

Със своите значими и пионерни изследвания академик Иван Юхновски дава своя принос в областта на инфрачервената спектроскопия и електронната структура на нетрайните и реактивоспособни отрицателно заредени йони на органичните съединения, междинни продукти на важни химични процеси. Той е автор на над 160 публикации в България и чужбина.

Проф. полковник Крум Кацаров получи орден „Стара планина“ втора степен за големите си заслуги към Република България в областта на военномедицинското дело. Той е доайен в терапевтично-диагностичните ендоскопски процедури на заболяванията на гастроинтестиналния тракт и хепатобилиарната система. Професор Кацаров е един от водещите специалисти в областта на гастроинтестиналната ендоскопия в България.

По време на церемонията беше удостоен посмъртно с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ първа степен проф. Янко Димитриев за приноса си в областта на образованието и науката. Неговите научни постижения са в сферата на стъклообразуването, нетрадиционните стъкла, структурата на неорганични стъкла и синтез на нови материали. В своята научна кариера проф. Янко Димитриев има 38 авторски свидетелства, общо над 200 публикации в международни списания и над 100 публикации в български списания.

Държавният глава подчерта, че има още едно нещо, което свързва наградените дейци на образованието, науката и военномедицинското дело и това е отношението им към образованието на младите хора в България и към реализацията на младите учени. „Смея да твърдя, че това, което оставяте след себе си на вашите последователи, е не по-малко важно и стойностно от самите ваши постижения. Затова са и тези високи отличия“, допълни Румен Радев.

Проф. Крум Кацаров благодари от името на удостоените с висши държавни отличия. „Наградата е изключително ценна за нас, защото ни показва, че ние наистина сме направили нещо за държавата и нашият труд и работата ни са оценени“, заяви проф. Крум Кацаров. Той добави, че науката, независимо от своите области, е колективна работа, а ценността на тази награда е, че тя персонализира усилията и работата на колективите.

Коментари

Задължително поле