Ръст на инфлацията, спад на безработицата (ОБЗОР)

Рисковете пред икономиката на България според доклада на ЕК са евентуално забавяне на износа, по-слабо усвояване на еврофондовете и политическата несигурност.

Разликата между българските доходи и тези в ЕС намалява бавно

Ускоряване на инфлацията и плавно намаление на безработицата в България през 2017 г. очаква Европейската комисия (ЕК). Това е записано в зимната прогноза на институцията за икономиката на Европейския съюз (ЕС) и еврозоната.

Експертите от Брюксел оставят без промяна очакванията си за растежа на българската икономика през 2017 г. - 2,9%, а за догодина брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ще регистрира ръст от 2,8%. Според данните на ЕК икономиката на страната е регистрирала увеличени от 3,3% през изминалата година.

В доклада се посочва още, че основен двигател на растежа през 2017 г. ще бъде вътрешното търсене, а рисковете пред икономиката са евентуално забавяне на износа, по-слабо усвояване на еврофондовете и политическата несигурност. Освен това се очаква ръстът в туризма да се забави заради “негативните базови ефекти”.

През 2017 г. ЕК предвижда край на дефлацията в България. Общият коефициент на потребителските цени в страната се очаква да отчете повишение от 0,8% при засилване на вътрешното търсене и поскъпване при преработените храни и енергийните стоки. Прогнозата е инфлацията да се ускори до 1,2% през 2018 г. В документа се казва още, че разликата между доходите на българите и средното ниво за ЕС намалява много бавно.

Очакванията на ЕК са положителните тенденции на пазара на труда в България да продължат. Темпът на нарастване на заетостта е завишен до 1,1% за 2016 г. в сравнение с есенната прогноза, но са понижени очакванията за изменението на заетите в средносрочен план до 0,5% за 2017 г. и 0,2% за 2018 г.

Нарастването на заетостта заедно с намаляването на работната сила ще обуслови по-нататъшния спад в нивото на безработица до 7,1% през настоящата година, като се очаква ново понижение на коефициента догодина до ниво от 6,8%

ЕК прогнозира и подобряване на фискалните показатели на страната. Въпреки че бюджетът отново ще се върне на дефицит през 2017 г., той ще бъде 0,8%, а през 2018 г. ще падне до 0,7%. Държавният дълг ще спадне от 29,4% от БВП през 2016 г. на 26,3% през 2017 г. и 25,9% през 2018 г.

Тенденция

Възстановяване в Европа

Икономическото възстановяване в ЕС и в еврозоната ще продължи, става ясно още от зимната прогноза. Очаква се растежът в съюза тази година и през 2018 г. да достигне 1,8%, а в еврозоната - 1,6% през 2017 г. и 1,8% през 2018 г.

За първи път от 2008 г. насам прогнозата на комисията сочи икономически растеж във всички страни от ЕС за целия прогнозен период (2016, 2017 и 2018 г.). Очаква се, че дори икономиките на държавите, засегнати най-силно от рецесията, са се завърнали към растеж през миналата година. Поскъпването на щатския долар и по-високите дългосрочни лихвени проценти обаче могат да доведат до задълбочаване на различията в темповете на растеж между страните от съюза.

Коментари

Задължително поле