Само 3,9% от българите готови да започнат бизнес

Българите не припознават възможностите за предприемачество в страната и не се чувстват подготвени, показва докладът.

Страхът от провал нараства

Едва 3,9% от българите възнамеряват да стартират бизнес през следващите три години. Това показва третият национален доклад на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) за България.

За сравнение в останалите инвестиционно обусловени икономики процентът на хората, които планират да започнат собствен бизнес е средно 26 на сто.

Негативно влияние оказва фактът, че хората не припознават възможностите за предприемачество в България и не се чувстват подготвени да стартират бизнес.

И двата индикатора са значително по-ниски в сравнение със средните за сходни икономики, показва докладът. Страхът от провал нараства, но по този показател България остава сред добре представящите се икономики.

“Предприемачите в България са все по-информирани и подготвени за рисковете, които поемат, но остават скептични за предприемаческата среда. Сравнително добрата инфраструктура и олекотена бюрократична и данъчна тежест не могат да компенсират впечатлението за неравнопоставеност между определени фирми и всички останали участници в икономиката,” обясни д-р Венета Андонова, автор на доклада и декан на Факултета по администрация на Universidad de Los Andes, Колумбия.

Все пак нивото на предприемачеството за 2018/2019 г. у нас расте. Процентът на българите, които решават и се заемат със собствен бизнес, е 6%, което е най-високото ниво от 2015 г. насам.

В България има повече мъже предприемачи, отколкото жени, като съотношението жени/мъже е 0,9, което нарежда страната ни по-близо до ресурсно обусловените, отколкото до инвестиционно и иновационно обусловените икономики.

Националните експерти не само в България, но и в Югоизточна Европа намират дефицити в политиките за подкрепа на предприемаческите екосистеми. Експертите дават положителна оценка за определянето на данъчни ставки на България, които не представляват невъзможна тежест за новите и разрастващите се фирми.

Коментари

Задължително поле