Санкции до 1500 лв. за пушене на закрито

.

Който допусне тютюнопушене на закрито в управляван от него обществен обект, ще се наказва с глоба от 300 до 500 лв. и с имуществена санкция от 1000 до 1500 лв., когато нарушението е извършено от едноличен търговец; ако е от юридическо лице - с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв.

Това гласят обнародвани промени в Закона за здравето за глоби при тютюнопушене. Санкция ще има и за конкретния нарушител, както беше досега, но това ще важи и за собственика на заведението.

С други промени в нормативната уредба се легализират здравните медиатори. Те ще могат да съдействат при оказване на медицинска помощ, като предстои министърът на здравеопазването да определи с наредба точните изисквания за дейността им.

Коментари

Задължително поле