Сачева: Над 1,6 млн. души в България трябва да преминат курсове за дигитални умения

Над 1,6 млн. души в България трябва да преминат курсове за придобиване и надграждане на дигитални умения. Това заяви министърът на труда и социалната политика Деница Сачева по време на Информационния ден за представянето на процедурата „Развитие на дигиталните умения”.

Изпълнението на проектите по тази процедура е само един от първите етапи на мащабна серия от мерки, които ще се приложат за придобиване на дигитални умения у населението и внедряване на Европейската рамка за дигитални умения. Затова в следващия програмен период предстои широко да се разгърнат обучения за дигитални умения, които ще се финансират както по линия на програмата за Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г. (ПРЧР), така и по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от социалното министерство.

Представената процедура е с общ бюджет от близо 14 млн. лв. и се изпълнява в рамките на два компонента. Компонент 1 предвижда разработване на методология за установяване състоянието и потребностите от развитие на дигитални умения и компетентности по икономически сектори. Ще се определят и специфичните нива на дигитални умения, необходими на заетите лица, спрямо развиващите се технологии по отделните сектори на икономиката в страната.

Чрез изпълнението на проекти по Компонент 2 ще могат да се разработят, тестват и валидират унифицирани профили за дигитални умения по ключови длъжности и/или професии, както и секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения.

Проекти по Компонент 2 на процедурата могат да подават само национално представителните организации на работодателите и на работниците в партньорство помежду си и с Министерство на труда и социалната политика. Допустим партньор е и Националната агенция за професионално образование и обучение. Процедурата е с 3 крайни срока за подаване на проектни предложения, като първият изтича на 16 април 2021 г.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика