Семинар за динамиката в съвременното изкуство и културните политики ще се проведе в Благоевград

Община Благоевград и Сдружение "Толкова близо, толкова далече" организират първо издание на работен семинар на тема "Изкуството в променяща се Европа – време и граници". Инициативата ще се проведе на 23 февруари от 13:30 часа в зала „22 септември“ и ще продължи до 12:00 часа на 24 февруари.

Целта на събитието е да даде възможност на оператори на културни проекти, мениджъри на културни пространства, експерти, куратори и изследователи да споделят опит, да се обсъдят възможности за партньорства и за финансиране на различни проекти, обогатяващи местните общности, като се активира участието на НПО сектора.

Семинарът обединява идеи за споделяне на опит и добри практики относно динамиката в съвременното изкуство и актуалните културни политики.

В рамките на два дни ще бъдат представени различни презентации, ще бъдат разгледани различни теми, както и ще се обсъдят различни културни направления. В програмата са включени теми като „Културата като бранд. Брандиране и културни продукти в Европа“, „Съвременното изкуство пред време и граници“, „Изкуството като световен бранд – случаят Кристо“, „Модели на иновативност в културните политики на гр. Благоевград от последните години; Добрите примери“, „Музеят - център за културни политики“, „Визуалният език в музея“, „Публични комуникации на културни събития: планиране и провеждане на успешни комуникации“ и други.

В семинара ще вземат участие експерти и специалисти от културни институции и направления, които ще дискутират различните теми с участници и представители от Благоевград. Участие в семинара ще вземат Снежана Йовева, д-р Евелина Христова, д-р Христина Цонева, Евгения Атанасова, Мила Старейшинска- Ангелова, Ния Табакова, Ерина Кръстева и представители на Община Благоевград. Всички участници в инициативата ще получат сертификати,.

Проектът предстои да се надгражда и реализира до края на 2018 година в София и Русе.

poster_blagoevgrad-23-24-feb-2018_50-70-cm_1-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%b5-001

Коментари

Задължително поле