Служебното правителство провежда първото си заседание, ето какво ще решава

Служебното правителство ще проведе първо редовно заседание днес при следния предварителен дневен ред: 

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО.
Внася: министър-председателят

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ.
Внася: министър-председателят

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО Т. 16 ОТ ПРОТОКОЛ №19 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 5 МАЙ 2022 Г., НА РЕШЕНИЕ ПО Т. 6 ОТ ПРОТОКОЛ № 29 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 13 ЮЛИ 2022 Г. И НА РЕШЕНИЕ ПО Т. 46 ОТ ПРОТОКОЛ № 31 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 28 ЮЛИ 2022 Г.
Внася: министър-председателят

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ / ТРАНСФЕРИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 
Внася: министърът на финансите

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. 
Внася: министър-председателят

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. 
Внася: министър-председателят

 

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Политика