Софиянци два пъти по-добре от варненци

В столицата заплатите са над 2000 лв.

Населението в 26 области намалява

Стандартът на живот в София е близо два пъти по-висок отколкото във Варна и Пловдив. Брутната добавена стойност на човек от населението по области варира от над 33 хил. лв. в София (столица) до под 7 хил. лв. в Силистра. Столицата изпреварва над два пъти другите големи икономически центрове - Варна, Стара Загора и Пловдив, пише в изследването “Регионални профили: показатели за развитие” на Института за пазарна икономика.

На второ място е София-област, която обхваща индустрията в непосредствената периферия на столицата, но също така и голяма част от минното дело и металургията в Средногорието. Наред с област София промишлеността играе по-значима роля в областите Стара Загора, Враца и Габрово.

След като за пръв път в новата история на страната коефициентът на заетост на населението на 15-64 г. надхвърли 70% (2019 г.), през 2020 г. заетостта намаля до 68,5%, като негативните процеси обхващат всички райони на страната. Всичките пет области с заетост под 60% са на север от Стара планина.

В рамките на 2021 г. средната брутна месечна заплата в страната надвиши 1500 лв., като ръстът за година е над 10%. На регионално ниво средната заплата варира от над 2000 лв. в София (столица) до около 1000 лв. в области като Благоевград и Кюстендил.

В рамките на последното десетилетие населението на 26 области в страната намалява. Само в София (столица) и в Кърджали тенденцията е обратна.

Регионалните различия в сферата на здравеопазването са особено видими при достъпа на населението до лекари. В някои области - Плевен, София (столица), Пловдив и Варна, един лекар се грижи средно за под 200 души от населението, а в половината области в страната на един лекар се падат по над 300 души. Броят на болничните легла варира от близо 10 легла на 1000 души в област Плевен до под 3 легла на 1000 души в областите Перник, Добрич и Шумен.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика