София - бизнес център за хора с големи заплати

Високите данъчни приходи в столицата се дължат не само на големия брой на жителите в града, а и на по-високите заплати спрямо останалите населени места в страната.

Фирмите с печалба от 22,8 млрд. лв. само за година

Финансовите резултати се подобряват

Големите компании заедно с гражданите и бизнесът в София плащат 68% от всички данъци в страната, става ясно от отчет на НАП за дейността й. Общият размер на приходите, събрани от НАП за година е над 21 млрд. лв., което е ръст с 1,846 млрд. лв. (9,6%). 35% от тези данъци са събрани от Териториалната дирекция на НАП в София. А 33% са осигурени от ТД „Големи данъкоплатци и осигурители”. Тази дирекция на НАП обслужва големите фирми с приходи над 3 млн. лв. или възстановен ДДС над 2 млн. лв., както и всички банки, застрахователи, пенсионни фондове и здравноосигурителни дружества. Повечето от тези компании също са регистрирани в София.

Още по-ясно се вижда разликата между София и останалите големи градове, ако се погледнат приходите по отделните видове данъци. Близо 35% от приходите от данъка върху доходите са събрани в София. Това означава, че над 35% от всички доходи в страната са изплатени в столицата. Други 30% от данъка върху доходите са платени от компаниите, обслужвани от ТД „Големи данъкоплатци и осигурители”, като централите на много от тях също са в София. Същевременно според данни на Националния статистически институт в София-град и в София-област живеят 1,55 млн. души, или само 22% от населението на страната. Оказва се, че високите данъчни приходи в столицата се дължат не само на големия брой на жителите в града, а и на по-високите заплати спрямо останалите населени места в страната.

Финансовите резултати на бизнеса сериозно се подобряват. Общият размер на декларираната печалба на фирмите в страната за година е 22,8 млрд. лв., което е ръст с 2,527 млрд. лв. (12,5%).

Коментари

Задължително поле